"depressed" translation into Polish

EN

"depressed" in Polish

EN depressed
volume_up
{adjective}

Shortly after this, 9/11 happened, and I was very depressed.
Niedługo później zdarzył się 11 września i byłem bardzo przygnębiony.
♫ Sobule: William Faulkner, drunk and depressed, ♫
♫ Sobule: William Faulkner, pijany i przygnębiony, ♫
♫ Tennessee Williams, drunk and depressed.
♫ Tennessee Williams, pijany i przygnębiony.
depressed
volume_up
załamany {adj. m} [coll.]
And I was driving home one day, and I get a phone call from the husband's friend, calling me because he was depressed about what was happening to his friend.
Pewnego dnia jechałem do domu, gdy dostałem telefon od przyjaciela męża, który dzwonił do mnie ponieważ był załamany tym co się działo z jego przyjacielem.

Synonyms (English) for "depressed":

depressed
English

Context sentences for "depressed" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEnsuring that the syringe plunger rod is still fully depressed, invert the vial.
Po sprawdzeniu, że tłok strzykawki jest całkowicie wciśnięty, odwrócić fiolkę.
EnglishPatients have experienced depressed levels of consciousness while receiving ziconotide.
U pacjentów otrzymujących zykonotyd stwierdzano zmniejszenia poziomu świadomości.
EnglishIf you have had depression or are depressed or previously had thoughts of suicide.
jeśli u pacjenta występowała lub występuje depresja lub występowały w przeszłości myśli
EnglishThe injection button should be fully depressed before using the pen again.
Przed ponownym użyciem wstrzykiwacza przycisk do iniekcji należy maksymalnie wcisnąć.
EnglishKeeping everyone laughing... so that maybe, quote, you don't get depressed.
Wszystkich rozśmieszasz...... więc może dzięki cytowaniu unikasz depresji.
English− If you have had depression or are depressed or previously had thoughts of suicide.
jeśli u pacjenta występowała lub występuje depresja lub występowały w przeszłości myśli
EnglishIn clinical trials, over 3,900 depressed patients have received Thymanax.
W badaniach klinicznych ponad 3 900 pacjentów z depresją otrzymywało produkt Thymanax.
EnglishIn clinical trials, over 3,900 depressed patients have received Valdoxan.
W badaniach klinicznych ponad 3 900 pacjentów z depresją otrzymywało produkt Valdoxan.
Englishapathy, depression, depressed mood, decreased libido, nightmare, nervousness
apatia, depresja, nastrój depresyjny, osłabienie libido, koszmary senne, bezsenność, nerwowość
EnglishDepressed patients display a number of symptoms that are associated with the illness itself.
Pacjenci z depresją wykazują liczne objawy wiążące się z samą chorobą.
EnglishKeep the plunger fully depressed until after you have withdrawn the needle from the injection site.
Tłok powinien być w pełni opuszczony aż do wyjęcia igły z miejsca wstrzyknięcia leku.
EnglishPeople with this disease may also feel depressed, anxious or tense.
Osoby z tą chorobą mogą również odczuwać depresję, lęk lub napięcie.
EnglishPeople with this condition may also feel depressed, guilty, anxious or tense.
Pacjenci z powyższymi objawami mogą także czuć się smutni, doznawać poczucia winy i lęku lub napięcia.
EnglishWith the plunger fully depressed, insert one of the dosing syringes into the opening in the adapter.
Włożyć koniec strzykawki dozującej (z całkowicie wciśniętym tłokiem) do otworu w łączniku.
EnglishThey're probably going to be angry, depressed, frustrated.
W końcu nie liczy się, czy ręka podoba się nam albo Ministerstwu Obrony.
EnglishSome piglets may be depressed and show a reduced feed intake for up to 5 days.
Niektóre prosięta mogą wykazywać objawy osowienia oraz ograniczonego spożycia paszy utrzymujące się do 5 dni.
EnglishDepressed mood, apathy, anxiety, nervousness, sleep disorders including somnolence,
impotencja erekcyjna Obniżony nastrój, apatia, lęk, pobudliwość nerwowa, zaburzenia snu, w tym senność we dnie
EnglishSome piglets may be depressed and show a reduced feed intake for up to 5 days.
U niektórych prosiąt mogą pojawić się oznaki osowienia i ograniczonego spożycia paszy, utrzymujące się do 5 dni.
EnglishTreatment with Siklos should be discontinued if bone marrow function is markedly depressed.
Leczenie preparatem Siklos należy przerwać, jeśli nastąpi znaczące zahamowanie czynności szpiku kostnego.
EnglishKeeping the plunger fully depressed, carefully lift the needle straight out from the injection site.
Utrzymując tłok w pełni opuszczony ostrożnie wysunąć igłę z miejsca wstrzyknięcia po linii prostej.