"to detain" translation into Polish

EN

"to detain" in Polish

EN to detain
volume_up
[detained|detained] {verb}

Detaining people for their ideals runs totally counter to the Universal Declaration on Human Rights.
Przetrzymywanie w więzieniu ludzi za wyznawane przez nich ideały stoi w całkowitej sprzeczności z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka.
Having said that, the Directive offers some Member States the opportunity to detain illegal migrants for longer with a view to their deportation.
Dyrektywa oferuje niektórym państwom członkowskim możliwość przetrzymywania nielegalnych imigrantów nieco dłużej z myślą o ich deportacji.
Detaining these people indiscriminately in Sri Lanka is tantamount to a blatant violation of the norms of international law.
Masowe przetrzymywanie tych ludzi jest równoznaczne z rażącym pogwałceniem przez Sri Lankę norm prawa międzynarodowego.

Context sentences for "to detain" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt cannot simply detain people or treat them as criminals, out of fear.
Nie może ze zwykłago strachu więzić ludzi czy traktować ich jak zbrodniarzy.
EnglishEvery effort must be made to detain and punish the murderers.
Należy dołożyć wszelkich starań, aby zatrzymać i ukarać zabójców.
EnglishMember States cannot detain people for the sole reason that they are applying for international protection.
Państwa członkowskie nie mogą zatrzymywać osób jedynie z powodu ubiegania się przez nie o ochronę międzynarodową.
EnglishI would like to thank the Commission for this initiative and I will not detain us any longer as time is limited.
Chciałbym podziękować Komisji za tę inicjatywę i nie będę dłużej państwa zatrzymywał ze względu na ograniczony czas.
EnglishThe Directive will allow Member States to detain migrants for up to 18 months, even for reasons outside their control.
Dyrektywa ta umożliwi państwom członkowskim detencję imigrantów na okres do 18 miesięcy, nawet z przyczyn od nich niezależnych.
EnglishI would remind you that, in European asylum policy, we said that it was not possible to detain unaccompanied minors.
Przypomnę, że w ramach europejskiej polityki azylowej, ustaliliśmy, że nie jest możliwe zatrzymywanie nieletnich bez udziału opiekunów.
EnglishNor can the funds be used to turn tiny Malta into a huge prison that will detain all these people on the island.
Nie pomogą również pieniądze i zamienienie za ich pomocą malutkiej Malty w ogromne więzienie, w którym wszyscy ci ludzie będą przetrzymywani.
EnglishIn practice it gives the government the right to silence and to detain both the actual and suspected representatives of the opposition.
W praktyce daje to rządowi prawo do uciszania i zatrzymywania zarówno rzeczywistych, jak i domniemanych przedstawicieli opozycji.
EnglishI would like to congratulate the police forces on their commendable work and their efforts to put an end to terrorism and to detain terrorists.
Chciałbym pogratulować policji jej godnej pochwały pracy i wysiłków na rzecz likwidacji terroryzmu i chwytania terrorystów.
EnglishHaving said that, the Directive offers some Member States the opportunity to detain illegal migrants for longer with a view to their deportation.
Dyrektywa oferuje niektórym państwom członkowskim możliwość przetrzymywania nielegalnych imigrantów nieco dłużej z myślą o ich deportacji.
EnglishThe Italian Government has made the right choice: to detain the illegal immigrants in Lampedusa and, at the same time, renegotiate repatriation agreements with the countries from which they come.
Rząd włoski dokonał właściwego wyboru: zatrzymać nielegalnych imigrantów na Lampeduzie i, równocześnie, renegocjować umowy o repatriacji z krajami, z których oni pochodzą.