"diarrhea" translation into Polish

EN

"diarrhea" in Polish

EN diarrhea
volume_up
{noun}

1. medicine

diarrhea (also: diarrhoea)
Diarrhea, and many last mile problems, are like that.
Biegunka, a także wiele innych problemów ostatniej mili właśnie takie są.
They lack nutrients, and diarrhea dehydrates them.
Brakuje im składników odżywczycz a biegunka odwadnia je.
nausea/ vomiting diarrhea, dyspepsia/ heartburn
nudności/ wymioty biegunka, niestrawność/ zgaga
diarrhea (also: diarrhoea)
diarrhea
volume_up
sraczka {f} [pej.]

Synonyms (English) for "diarrhea":

diarrhea

Context sentences for "diarrhea" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English." ~~~ "Wash you hands, you might not get diarrhea."
"Używajcie prezerwatyw, nie złapiecie AIDS." "Myjcie ręce, może unikniecie biegunki."
EnglishThen statistics would actually say that half of you would now be suffering with diarrhea.
Jak pokazują statystyki, wtedy połowa z was cierpiałaby na biegunkę.
EnglishSo, this incident that I'm going to describe really began with some diarrhea.
Incydent, który wam zaraz przedstawię zaczął się od biegunki.
EnglishThey had no nausea, diarrhea, constipation, fatigue that would be expected.
Nie cierpieli na nudności, biegunkę, obstrukcje, ani zmęczenie, których można by się było spodziewać.
EnglishBy the way, since I've been speaking, another 13,000 people around the world are suffering now with diarrhea.
Przy okazji - podczas gdy mówiłem, kolejne 13 tysięcy ludzi na całym świecie zachorowało na biegunkę.
EnglishThey drink the water they know is dirty, they get cholera, they get diarrhea, they get jaundice and they die.
Piją wodę, o której wiedzą, że jest brudna, nabawiają się cholery, dostają biegunki, żółtaczki i umierają.
EnglishBecause if some of your troops get diarrhea they're not that effective on the battlefield.
Jeśli więc pomyślicie o rzymskiej przewadze to w części były to tarcze, zbroje, ale również częścią tego było picie odpowiedniej wody.
EnglishNow, we've known for a long time the cause of diarrhea.
EnglishWe know that a million and a half children die a year from diarrhea and a lot of it is because of open defecation.
Wiadomo, że półtora miliona dzieci umiera z powodu biegunki, znaczna część z względu na defekacji na świeżym powietrzu.
EnglishMaybe this is something unique about diarrhea.
Może jest coś unikalnego w biegunce.
EnglishHere's a question that was asked in the National Sample Survey, which is a survey asked of many Indian women: "Your child has diarrhea.
"Twoje dziecko ma biegunkę. ~~~ Powinnaś zwiększyć, utrzymać czy zmniejszyć ilość przyjmowanych płynów?"
EnglishThe other one had a lot of diarrhea.
EnglishDry Mouth Constipation Diarrhea Nausea Abdominal Pain Dyspepsia Abdominal Discomfort Musculoskeletal disorders
Sucho w jamie ustnej Zaparcia Biegunki Nudno ci Ból brzucha Niestrawno (dyspepsja) Uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej Zaburzenia kostno- mi niowe
EnglishWhat I'd like to do is just drag us all down into the gutter, and actually all the way down into the sewer because I want to talk about diarrhea.
Chciałbym zabrać nas wszystkich do rynsztoka, właściwie, aż w głębiny kanalizacji ponieważ chcę pomówić o biegunce.
EnglishMaybe it's the diarrhea.
English%); Diarrhea (G3/ 4:
EnglishThese include, trouble sleeping, headache, nausea, diarrhea, flu-like symptoms, nervousness, depression, pain, sweating, and dizziness.
Obejmują one zaburzenia snu, ból głowy, nudności, biegunkę, objawy grypopodobne, nerwowość, depresję, bóle, nadmierne pocenie się i zawroty głowy.
EnglishIt's a way to get sodium and glucose together so that when you add it to water the child is able to absorb it even during situations of diarrhea.
Sposób na dostarczenie sodu i glukozy połączonych razem aby w momencie dodania do wody dziecko było w stanie wchłonąć je nawet podczas biegunki.