"digit" translation into Polish

EN

"digit" in Polish

EN digit
volume_up
{noun}

digit (also: finger, toe)
ed this product can cause intense swelling, which may, for example, result in ischaemic necrosis and even the loss of a digit.
de produktu, może to spowodować znaczną bolesność oraz obrzęk, a w konsekwencji martwicę niedokrwienną a nawet utratę palca.
It has the three fingers, the three digits.
Posiada trzy palce.
Even if small amounts have been injected, accidental injection with this product can cause intense swelling, which may, for example, result in ischaemic necrosis and even the loss of a digit.
Nawet, jeśli wstrzyknięta została bardzo niewielka ilość produktu, może to spowodować znaczną bolesność oraz obrzęk, a w konsekwencji martwicę niedokrwienną a nawet utratę palca.
digit (also: figure, number, numeral)
The first digit indicates the level of protection that the enclosure provides against access to hazardous parts
Pierwsza cyfra wskazuje poziom ochrony, jaki zapewnia obudowa przed dostępem do niebezpiecznych elementów (np.
For the following, [N] means any single decimal digit.
W poniższych elementach [N] oznacza dowolną pojedynczą cyfrę dziesiętną.

Synonyms (English) for "digit":

digit

Context sentences for "digit" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo, starting with your seven-digit number, call out any six of them please.
Zaczniemy od Pani siedmiocyfrowej liczby. ~~~ Proszę podać dowolne sześć cyfr.
EnglishCall out a single digit -- that will be the five-digit number that I will try to square.
Wasze pięć cyfr razem stworzy liczbę, którą ja postaram się podnieść do kwadratu.
EnglishAnother, another three-digit -- (Applause) -- another three-digit number, sir?
OK. ~~~ Następną, następną trzycyfrową -- (Brawa) -- następną trzycyfrową liczbę, może Pan?
EnglishThey do not need single-digit percentage improvements in income levels while they are unemployed.
Nic im po jednocyfrowej poprawie procentu poziomu dochodu, gdy są nadal bezrobotne.
EnglishYou've got a seven-digit number -- call out any six of them loud and clear.
Dobrze. ~~~ Pan ma siedmiocyfrową liczbę -- proszę podać jasno i wyraźnie dowolne sześć z nich.
EnglishSince 1989, the country has performed at a double-digit rate every year for the last 20 years.
Od 1989 roku kraj ten osiąga dwucyfrowy wzrost każdego roku od 20 lat.
EnglishYou have a seven-digit number, call out any six of them please.
Ma Pani siedmiocyfrową liczbę, proszę podać dowolne sześć z nich.
EnglishFor the following, [N] means any single decimal digit.
W poniższych elementach [N] oznacza dowolną pojedynczą cyfrę dziesiętną.
EnglishWould somebody get us started by giving us a two-digit number please?
Czy mógłbym kogoś prosić o podanie dwucyfrowej liczby?
EnglishI'm going to try to square some three-digit numbers this time.
Tym razem spróbuję podnieść do kwadratu trzycyfrowe liczby.
EnglishI'm going to try to square a four-digit number this time.
Tym razem spróbuję podnieść do kwadratu czterocyfrową liczbę.
EnglishOne digit at a time, I shall try and determine the digit you've left out.
A ja spróbuję podać tą, którą pominęliście.
EnglishOK, oh, OK -- you have a 10-digit calculator, sir, as well?
O, tutaj, dobrze -- ma Pan ze sobą 10-cyfrowy kalkulator?
EnglishAnyone I point to, call out a three-digit number.
Poproszę każdą wskazaną osobę o podanie trzycyfrowej liczby, a naszą komisję o sprawdzanie wyników.
EnglishOK, what I'm going to try and do, is to square in my head a five-digit number requiring a 10-digit calculator.
OK, spróbuję teraz podnieść do kwadratu pięciocyfrową liczbę. ~~~ Wymaga to 10-cyfrowego kalkulatora.
EnglishOK, another, another three-digit number, sir?
Tak? ~~~ Dobrze, kolejną trzycyfrową liczbę. ~~~ Pan?
EnglishThere was a gentleman up here who had a 10-digit calculator.
Był tutaj Pan z 10-cyfrowym kalkulatorem.
EnglishSo quickly, a two-digit number please. ~~~ Audience: 37.
Zaczynamy -- poproszę dwucyfrową liczbę.
EnglishEight-digit capacity -- don't you hate that?
Nie ma to jak ośmiocyfrowa pojemność, prawda?
EnglishWhere is he, would you stand up, 10-digit guy?
Czy mógłby Pan wstać? ~~~ Gdzie Pan jest?