"diplomats" translation into Polish

EN

"diplomats" in Polish

EN diplomats
volume_up
{plural}

diplomats
Our diplomats in the region have followed the situation in East Jerusalem closely.
Nasi dyplomaci w regionie dokładnie śledzą sytuację we Wschodniej Jerozolimie.
Now my diplomats are instructed to talk to all these groups.
Moi dyplomaci są poinstruowani, aby rozmawiać z wszystkimi grupami.
So what national interests will these new EU diplomats and embassies represent?
Zatem jakie interesy krajowe będą reprezentować ci nowi unijni dyplomaci i te ambasady?

Synonyms (English) for "diplomat":

diplomat

Context sentences for "diplomats" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis means intervention, cultural events, and also speeches from diplomats.
Chodzi o interwencję, o wydarzenia kulturalne, chodzi także o wypowiedzi dyplomatów.
EnglishSometimes we see politicians and diplomats negotiating.
Od czasu do czasu mamy okazję widzieć polityków i dyplomatów przy stole negocjacyjnym.
EnglishI do not know what led Hungarian diplomats to demean the symbols of their own history.
Nie wiem, co skłoniło węgierskich dyplomatów do umniejszania symboli własnej historii.
EnglishThe comments are attributed to United States diplomats and are therefore their responsibility.
Uwagi dotyczą dyplomatów Stanów Zjednoczonych i to oni ponoszą za nie odpowiedzialność.
EnglishWe, in Slovenia, have had a good experience of working in collaboration with Austrian diplomats.
W Słowenii mamy dobre doświadczenia ze współpracy z dyplomatami austriackimi. Pani komisarz!
EnglishOnly if it recruits diplomats of all, I repeat all, nationalities of the European Union.
Tylko poprzez rekrutację dyplomatów ze wszystkich - powtarzam: wszystkich - narodowości Unii Europejskiej.
EnglishThe role of former diplomats belongs in the 19th century.
Role poprzednich dyplomatów należą do czasów dziewiętnastowiecznych.
EnglishYou sometimes hear from diplomats that we must not engage in criticising religions other than our own.
Czasem słyszy się z ust dyplomatów, że nie wolno nam krytykować innych religii, niż nasza własna.
EnglishThis is one of the assertions Russian diplomats love to make.
To jest jedno z ulubionych zdań rosyjskich dyplomatów.
EnglishWe will be bringing together officials and diplomats from the different institutions and all the Member States.
Będziemy poszukiwać urzędników i dyplomatów z różnych instytucji i z wszystkich państw członkowskich.
EnglishI would therefore like to ask you, Madam High Representative, to take a sensitive approach to the selection of diplomats.
Dlatego proszę panią, pani wysoka przedstawiciel, o wrażliwość w podejściu do wyboru dyplomatów.
EnglishIt is worth remarking that since the 1970s, the Commission has already organised training seminars for more than 5 700 diplomats.
Warto zaznaczyć, że od lat 70. Komisja zorganizowała szkolenia dla ponad 5700 dyplomatów.
EnglishThe preferential treatment that has been given up to now to diplomats from the Member States gives us cause for concern.
Dotychczasowe preferencyjne traktowanie dyplomatów z państw członkowskich napełnia nas bowiem obawami.
EnglishThe fact that science is and must remain outside the realm of politics makes scientists trusted diplomats.
Fakt, że nauka pozostaje i musi pozostać poza zakresem kompetencji polityków, czyni z naukowców zaufanych dyplomatów.
EnglishRather it should be a select group of eminent scholars, outstanding entrepreneurs, former diplomats and politicians.
Powinna to być raczej wybrana grupa wybitnych naukowców i przedsiębiorców oraz byłych dyplomatów i polityków.
EnglishI negotiated with Saddam's diplomats at the U.N. Later, I traveled to Kabul and served in Afghanistan after the fall of the Taliban.
Potem byłem w Kabulu i służyłem w Afganistanie po upadku Talibów.
EnglishThe arguments of the American diplomats were not sufficiently convincing to prevent us from being able to find a solution.
Argumenty dyplomatów amerykańskich nie były wystarczająco przekonujące, abyśmy nie mogli znaleźć rozwiązania.
EnglishSecuring a new agreement between the EU and Russia is one of the main challenges facing the European Union's diplomats.
Zawarcie nowej umowy pomiędzy UE a Rosją jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi unijna dyplomacja.
EnglishWhat will you do to ensure that some of our diplomats think about human rights as a full-time job, every day?
Co Pani zrobi, aby zapewnić, by niektórzy z naszych dyplomatów potraktowali prawa człowieka jako pracę na pełny etat, codziennie?
EnglishThey were not allowed diplomats.
Nie wolno im było zatrudniać dyplomatów.