"dishonor" translation into Polish

EN

"dishonor" in Polish

PL

EN dishonor
volume_up
{noun}

her drunkenly stumbling, falling, sprawling, skirt hiked, eyes veined red, swollen with tears, her shame, her dishonor.
pijana, potykała się, upadała, przewróciła, jej sukienka zadarta, oczy krwią nabiegłe i łzami, i wstydem i hańbą.

Context sentences for "dishonor" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishJesus answered, I have not a demon; but I honor my Father, and ye dishonor me.
Odpowiedział Jezus: Jać dyjabelstwa nie mam, ale czczę Ojca mego; a wyście mię nie uczcili.
Englishby glory and dishonor, by evil report and good report; as deceivers, and [yet] true;
Przez chwałę i zelżywość, przez niesławę i dobrą sławę, jakoby zwodziciele, wszakże prawdziwi;
EnglishThou knowest my reproach, and my shame, and my dishonor: Mine adversaries are all before thee.
Przybliż się do duszy mojej, a wybaw ją; dla nieprzyjaciół moich odkup mię.
EnglishDoth not even nature itself teach you, that, if a man have long hair, it is a dishonor to him?
Azaż was i samo przyrodzenie nie uczy, iż mężowi, gdyby włosy zapuszczał, jest mu ku zelżywości?
EnglishO ye sons of men, how long shall my glory be turned into dishonor?
Wysłuchaj mię, gdy cię wzywam, Boże sprawiedliwości mojej
EnglishLet mine adversaries be clothed with dishonor, And let them cover themselves with their own shame as with a robe.
Niech będą przeciwnicy moi w hańbę obleczeni, a niech się przyodzieją, jako płaszczem, zelżywością swoją.
EnglishBut now thou hast cast [us] off, and brought us to dishonor, And goest not forth with our hosts.
EnglishThey therefore departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer dishonor for the Name.
A tak oni szli od obliczności onej rady, radując się, iż się stali godnymi odnosić zelżywość dla imienia Jezusowego.
EnglishOr hath not the potter a right over the clay, from the same lump to make one part a vessel unto honor, and another unto dishonor?
Izali nie ma mocy garncarz nad gliną, żeby z tejże gliny uczynił jedno naczynie ku uczciwości, a drugie ku zelżywości?
EnglishWe are fools for Christ's sake, but ye are wise in Christ; we are weak, but ye are strong; ye have glory, but we have dishonor.
Myśmy głupi dla Chrystusa, aleście wy roztropni w Chrystusie; myśmy słabi, aleście wy mocni; wyście zacni, aleśmy my bezecni.
Englishit is sown in dishonor; it is raised in glory: it is sown in weakness; it is raised in power:
Bywa wsiane w niesławie, a będzie wzbudzone w sławie; bywa wsiane w słabości, a będzie wzbudzone w mocy; bywa wsiane ciało cielesne, a będzie wzbudzone ciało duchowne.
EnglishLet them be put to shame and brought to dishonor that seek after my soul: Let them be turned back and confounded that devise my hurt.
Niech będą pohańbieni i zawstydzeni, którzy szukają duszy mojej; niech tył podadzą, i niech będą zawstydzeni, którzy mi źle myślą.
EnglishLet them be put to shame [and] consumed that are adversaries to my soul; Let them be covered with reproach and dishonor that seek my hurt.
Niechże będą zawstydzeni, niech zginą przeciwnicy duszy mojej; niech będą okryci zelżywością i wstydem, którzy mi szukają złego.
EnglishNow because we eat the salt of the palace, and it is not meet for us to see the king's dishonor, therefore have we sent and certified the king;
Teraz tedy, ponieważ używamy dobrodziejstw pałacu twego, na szkodę królewską nie godzi się nam patrzyć; dla tegośmy posłali, oznajmując to królowi,
EnglishLet them be put to shame and confounded together that rejoice at my hurt: Let them be clothed with shame and dishonor that magnify themselves against me.
Niechajże będą pohańbieni, i zawstydzeni wszyscy weselący się ze złego mego; niech będą obleczeni w hańbę, i w sromotę, którzy się chlubią przeciwko mnie.
EnglishLet them be put to shame and confounded together That seek after my soul to destroy it: Let them be turned backward and brought to dishonor That delight in my hurt.
EnglishInstead of your shame [ye shall have] double; and instead of dishonor they shall rejoice in their portion: therefore in their land they shall possess double; everlasting joy shall be unto them.
Za dwojakie pohańbienie i zelżywość waszę śpiewać będziecie; z działu ich, i w ziemi ich dwojakie dziedzictwo posiądziecie, a tak wesele wieczne mieć będziecie.