"dispenser" translation into Polish

EN

"dispenser" in Polish

EN dispenser
volume_up
{noun}

dispenser (also: scoop)
Turn the entire unit (bottle and dispenser) upside down (see figure 3).
Przekręcić cały zestaw (butelkę i dozownik) butelką do góry (patrz rys.
Immediately after administration, take the dispenser apart and rinse both parts of the dispenser under running tap water.
Niezwłocznie po podaniu leku rozłożyć dozownik i wypłukać obie jego części pod bieżącą wodą.
For dosing, an oral dispenser with 30 mg, 45 mg and 60 mg graduations is provided in the box.
W opakowaniu dołączony jest doustny dozownik do dawkowania leku z podziałkami 30 mg, 45 mg i 60 mg.
dispenser
volume_up
szafarz {m} [elev.]

Context sentences for "dispenser" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe suspension can be given using the drop dispenser of the bottle for cats of any body weight.
Zawiesina może być podawana przy pomocy kroplomierza będącego częścią butelki dla
EnglishFor accurate dosing, the oral dispenser supplied should be used exclusively.
Aby dokładnie dawkować lek należy używać wyłącznie tego dozownika.
EnglishTurn the entire unit right side up and remove the dispenser slowly from the bottle.
Przekręcić butelkę do normalnej pozycji i powoli usunąć podajnik.
EnglishPush the suspension directly into the mouth by pushing down the plunger of the dispenser.
Podać zawiesinę bezpośrednio do ust, naciskając tłoczek dozownika.
EnglishThe dispenser provided with your medicine must always be used to measure to correct dose.
Aby odmierzyć właściwą dawkę, należy zawsze używać dozownika, który jest dołączony do opakowania leku.
EnglishTo withdraw the suspension with the oral dispenser proceed as follows:
Zawiesinę do podajnika nabiera się w następujący sposób:
EnglishPull the plunger out slowly until the desired amount of medication is withdrawn into the dispenser (see figure).
Pociągając za tłok nabrać odpowiednią ilość leku do podajnika (patrz rysunek).
EnglishThe suspension can be given using the drop dispenser of the bottle for cats of any body weight.
Zawiesina może być podana przy pomocy kroplomierza umieszczonego na butelce dla kotów każdej wielkości.
EnglishInsert the tip of the dispenser into the bottle adapter.
Włożyć końcówkę dozownika do łącznika nałożonego na butelkę.
EnglishDosing procedure using the drop dispenser of the bottle:
/ 125 Podawanie przy użyciu kroplomierza z butelki:
EnglishDosing procedure using the drop dispenser of the bottle:
Podawanie przy użyciu kroplomierza z butelki:
EnglishTurn the entire unit (bottle and dispenser) upside down.
Butelkę z podajnikiem odwrócić do góry dnem.
Englishdrop dispenser of the bottle by gently pushing.
EnglishBefore inserting the tip of the dispenser into bottle adapter, push the plunger completely down toward the tip of the dispenser.
Przed włożeniem końcówki podajnika do nasadki butelki, należy przesunąć tłok całkowicie w kierunku końcówki podajnika.
EnglishThere's one with a fragrance dispenser.
EnglishThe syringe fits onto the drop dispenser of the bottle and has a kg-body weight scale which corresponds to the maintenance dose.
Konus strzykawki dopasowany jest do kroplomierza butelki a strzykawka jest wyskalowana w kg masy ciała odpowiadającej dawce podtrzymującej.
EnglishThe syringe fits onto the drop dispenser of the bottle and has a kg-body weight scale which corresponds to the maintenance dose.
Konus strzykawki odmierzającej jest dopasowany do butelki, a strzykawka jest wyskalowana z określeniem kg m. c i uwzględnieniu wielkości dawki podtrzymującej.
EnglishThe syringe fits onto the drop dispenser of the bottle and has a kg-body weight scale which corresponds to the maintenance dose.
Konus strzykawki odmierzającej jest dopasowany odpowiednio do butelki, a strzykawka jest wyskalowana z określeniem kg m. c w kg uwzględniając dawkę podtrzymującą.
EnglishThe dispenser provides 0.05 mg meloxicam per drop (ie. a dose of 0.1 mg meloxicam/ kg body weight corresponds to 2 drops/ kg body weight).
Kroplomierz odmierza krople zawierające 0, 05 mg meloksykamu (oznacza to, że dawka 0, 1 mg meloksykamu/ kg masy ciała odpowiada 2 kroplom/ kg masy ciała).
EnglishThe suspension can be given using either the drop dispenser (for very small breeds) or the Acticam measuring syringe provided in the package.
Zawiesina może być podawana przy pomocy kroplomierza (dla bardzo małych ras) lub przy pomocy strzykawki odmierzającej dołącznej do opakowania preparatu Acticam.