EN to do one's best
volume_up
{verb}

zrobić wszystko, co w czyjejś mocy
dać z siebie wszystko
to do one's best
robić, co w czyjejś mocy
to do one's best
starać się z całych sił
to do one's best
robić wszystko, na co kogoś stać
to do one's best
zrobić wszystko w swojej mocy
to do one's best (also: to aim, to attempt, to struggle, to try)
volume_up
starać się {r. v. ipf.}
starać się z całych sił

Similar translations for "to do one's best" in Polish

do noun
Polish
to do verb
one noun
one adjective
Polish
one numeral
Polish
one pronoun
best adjective
best adverb
Polish
best
well noun
well adjective
well adverb
Polish
well interjection
Polish
well
Polish