"down low" translation into Polish

EN

"down low" in Polish

EN down low
volume_up

1. American English, slang

down low (also: DL)

Similar translations for "down low" in Polish

down noun
down adjective
down adverb
to down verb
low adjective
to low verb

Context sentences for "down low" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd the high fortress of thy walls hath he brought down, laid low, and brought to the ground, even to the dust.
A tak obronę i wysokość murów twoich pochyli, poniży i powali na ziemię aż do prochu.
EnglishWith the industrial economy, it is about controlling costs -- getting the costs down as low as possible so we can offer them to the masses.
W gospodarce przemysłowej, kluczem jest kontrola kosztów - zmniejszanie ich jak najbardziej aby można było je sprzedawać masowo.
Englishto get the low-down on sb
EnglishIt is important that Europe sets itself a goal of -20% by 2020 which can go down as low as -30% if an international agreement is reached.
Ważne jest, że Europa stawia sobie cel -20% do 2020 roku, który może jeszcze zostać obniżony nawet do -30%, jeśli osiągnięte zostanie porozumienie międzynarodowe.