"down payment" translation into Polish

EN

"down payment" in Polish

down payment
Our team was informed that the translation for "down payment" is missing.

Context sentences for "down payment" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe runs two of the lines, and has already saved enough money to put a down payment on her house.
Ma dwie linie produkcyjne i zaoszczędziła tyle, że wpłaciła zaliczkę na dom.
EnglishI am therefore very pleased that today, we intend to lay down fixed payment deadlines and reminder charges for both private and public contracting authorities.
Dlatego bardzo cieszy mnie, że dziś zamierzamy określić stałe terminy płatności i opłaty za zwłokę, zarówno dla zamawiających podmiotów prywatnych, jak i publicznych.
EnglishUnder this programme, consumers are compensated for taking cars more than 10 years old to be scrapped with a premium which will be used as a down payment for purchasing a new car.
W ramach tego programu, konsumenci otrzymują rekompensatę za złomowanie starszych niż 10-letnie samochodów, która stanowi rabat przy zakupie nowego samochodu.
EnglishIt is like 1989 and the European Union needs special procedures - this House, the Commission, the Council, the EAS - and we welcome Cathy Ashton's down payment for democracy, but we need to do more.
Unia Europejska potrzebuje specjalnych procedur - ten Parlament, Komisja, Rada, EAS. Cieszymy się z wkładu Cathy Ashton w demokrację, jednak musimy zrobić o wiele więcej.

Other dictionary words

English
  • down payment

More translations in the Chinese-English dictionary.