EN

dwarf {noun}

volume_up
1. general
dwarf (also: midget)
In the past, Europe was described as a political dwarf.
W przeszłości Europa była opisywana jako polityczny karzeł.
In fact, that one is a carbon-oxygen dwarf.
To karzeł węglowo-tlenowy.
The blue whale, it's a dwarf if compared with the real biggest creature that exists on the planet -- that is, this wonderful, magnificent Sequoiadendron giganteum.
To karzeł w porównaniu z największą istotą na Ziemi, czyli tym pięknym i wspaniałym Sequoiadendron giganteum.
So, it basically dwarfs, you know, Mount Everest here on Earth.
. ~~~ Mont Everest to przy nim krasnoludek.
2. astronomy
In the past, Europe was described as a political dwarf.
W przeszłości Europa była opisywana jako polityczny karzeł.
In fact, that one is a carbon-oxygen dwarf.
To karzeł węglowo-tlenowy.
The blue whale, it's a dwarf if compared with the real biggest creature that exists on the planet -- that is, this wonderful, magnificent Sequoiadendron giganteum.
To karzeł w porównaniu z największą istotą na Ziemi, czyli tym pięknym i wspaniałym Sequoiadendron giganteum.

Synonyms (English) for "dwarf":

dwarf

Context sentences for "dwarf" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBetween them, these new revenue flows dwarf aid.
W sumie wpływy z tych nowych źródeł dochodów przyćmiewają napływającą pomoc.
EnglishBut as we're seeing, operational costs are starting to dwarf capital costs in terms of design parameters.
Ale jak widzimy, koszty operacyjne zaczynają zmniejszać koszty inwestycyjne pod względem parametrów projektowych.
EnglishThe amounts that have been dedicated by the European Union to these bailouts dwarf the domestic spending of our national governments.
Wydatki krajowe naszych rządów bledną przy kwotach poświęconych przez Unię Europejską na te działania ratunkowe.
EnglishEuropean dwarf elder
EnglishThe potential gains from this kind of regional cooperation in terms of trade and investment would dwarf anything we can do as the European Union.
Potencjalne korzyści z tego rodzaju współpracy regionalnej pod względem handlu i inwestycji byłyby o wiele większe niż to, czego może dokonać Unia Europejska.
EnglishSo, now we believe that the different shape of the lure is how the male recognizes the female in the anglerfish world, because many of these males are what are known as dwarf males.
Tak więc, teraz wierzymy, że różne kształty wabików pomagają samcom rozpoznawać samice w świecie ryb-wędkarzy, ponieważ wiele z tych samców jest po prostu karłami.