"to eat" translation into Polish

EN

"to eat" in Polish

EN to eat
volume_up
[ate|eaten] {verb}

to eat (also: to have)
Every meal you eat contains ingredients from all across the world.
Jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji -- możemy jeść, nie walcząc o jedzenie.
Where are we to find fish when the Chinese eat as much fish as the Japanese?
Skąd weźmiemy ryby, jeżeli Chińczycy zaczną jeść ich tyle samo co Japończycy?
and whatsoever hath not fins and scales ye shall not eat; it is unclean unto you.
Ale wszystkiego, co nie ma skrzeli, ani łuski, jeść nie będziecie, nieczyste wam będzie.
You may eat normally on the day you are treated with Aclasta.
W dniu przyjęcia leku można spożywać normalne posiłki.
You should not drink or eat for at least 6 hours before starting anaesthesia.
Nie należy spożywać żadnych pokarmów ani napojów przez przynajmniej 6 godzin przed rozpoczęciem znieczulenia.
These pouches should stay in the bottle all the time and are not to be eaten.
Nie należy wyjmować saszetek z butelki ani nie spożywać ich zawartości.
to eat (also: to take)
Eat a meal or snack containing carbohydrates within 30 minutes of the injection.
Należy spożyć posiłek lub przekąskę zawierającą węglowodany w ciągu 30 minut od wstrzyknięcia insuliny.
In general, to prevent hypoglycaemia you must eat more food and monitor your blood
W celu zapobiegania hipoglikemii należy spożyć więcej pokarmów i kontrolować stężenie cukru we krwi.
In general, to prevent hypoglycaemia you must eat more food and monitor your blood sugar.
Aby zapobiec wystąpieniu hipoglikemii należy spożyć większy posiłek i kontrolować stężenie cukru we krwi.
to eat
As the most holy things shalt thou eat thereof; every male shall eat thereof: it shall be holy unto thee.
Na miejscu najświętszem jadać to będziesz; wszelki mężczyzna będzie jadł z tego; rzeczą poświęconą to będzie tobie.
Their situation has only improved in statistical terms, in other words, on paper, but it is a well-known fact that you cannot eat paper.
Ich sytuacja poprawiła się jedynie pod względem statystycznym, inaczej mówiąc na papierze, ale powszechnie wiadomo, że nie można odżywiać się papierem.
The successful Scottish project of trying to get more fruit and vegetables available through schools has seen record numbers of children eating more healthily.
Dzięki udanemu szkockiemu projektowi, którego celem było zapewnienie lepszego dostępu do owoców i warzyw w szkołach, zdrowo zaczęła odżywiać się rekordowa liczba dzieci.
to eat (also: to raven)
You got to stop eating this stuff... and do some road work.
Miałeś przestać to żreć... i trochę potrenować.
And one shall snatch on the right hand, and be hungry; and he shall eat on the left hand, and they shall not be satisfied: they shall eat every man the flesh of his own arm:
A porwieli co po prawej stronie, przecie łaknąć będzie; a będzieli żarł po lewej, przecie się nie nasyci; każdy z nich ciało ramienia swego żreć będzie;
to eat (also: to consume)
Even though we've dodged Paul Ehrlich's population bomb, and we will not see 20 billion people in this decade, as he had forecast, we eat as if we were 20 billion.
Choć uniknęliśmy bomby demograficznej zapowiadanej przez Paula Ehrlicha i nie doczekamy się 20 miliardów mieszkańców w tej dekadzie, konsumujemy, jakby było nas 20 miliardów.
volume_up
zeżreć {pf. v.} [coll.]
volume_up
zżerać {ipf. v.} [coll.]
to eat
volume_up
chapnąć {pf. v.} [coll.]
No one can say that the plants were able to eat an animal, because it was against the order of nature.
Rośliny nie mogły zjadać zwierząt, bo to przeczyło porządkowi natury.
Shania still doesn't believe me so I eat two of the sandwiches in front of her to prove it.
Shania nadal mi nie wierzy, więc na jej oczach zjadam dwie kanapki.
And after a few days, depending upon temperature, the egg will hatch and the larva of this parasite will eat the aphid from the inside.
A po kilku dniach, zależnie od temperatury, z jaja wykluje się larwa pasożyta i będzie zjadać mszycę od środka.

Context sentences for "to eat" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow that is also a terrible plight for us in Europe, where people require eggs to eat.
Dla nas w Europie jest to trudna sytuacja, bo ludzie potrzebują jaj do jedzenia.
Englishyou do not eat enough, or eat food containing less carbohydrate than normal (sugar and
Nadmierne obniżenie stężenia cukru we krwi może spowodować utratę przytomności.
EnglishBYETTA may reduce your appetite, the amount of food you eat, and your weight.
BYETTA może spowodować zmniejszenie apetytu, ilości spożywanych pokarmów i masy ciała.
EnglishSo if I'm eating spaghetti, and I know I'm alone, I can eat like a backhoe.
Więc jeśli zajadam spaghetti, i wiem, że jestem sam, wciągam jak odkurzacz.
EnglishLet us use our vote, then, to enable us to sit down to eat with a good conscience.
Wykorzystajmy nasze głosowanie, aby umożliwić zasiadanie do jedzenia z czystym sumieniem.
EnglishThen let me sow, and let another eat; Yea, let the produce of my field be rooted out.
Tedy niechże ja sieję, a inszy niech pożywa, a moje latorośle niech będą wykorzenione.
EnglishAnd the really wonderful thing about this is, when you're done, well -- you can eat it.
Niesamowite jest w tym to, że kiedy już nie jest potrzebny, można go zjeść.
EnglishAs an Englishman, I find it absolutely incredible that people would eat their horses.
Jako Anglik stwierdzam, że to absolutnie niewiarygodne, aby ludzie zjadali swoje konie.
EnglishPigs and chickens do not graze the fields and therefore everything they eat is cereal-based.
Świnie i kurczaki nie pasą się na polach a ziarna stanowią ich jedyne pożywienie.
EnglishAnd did eat up every herb in their land, And did eat up the fruit of their ground.
I pożarły wszelkie ziele w ziemi ich, a pojadły urodzaje ziemi ich.
EnglishAnd the dogs shall eat Jezebel in the portion of Jezreel, and there shall be none to bury her.
Jezabelę też zjedzą psy na polu Jezreelskim, a nie będzie, ktoby ją pogrzebał.
EnglishSome of you would eat it only if it's a strangely colored piece of tofu.
Niektórzy z was zjedliby tylko jeśli to kawałek tofu w dziwnym kolorze.
EnglishThe supply of fresh fruit in schools can be a huge incentive to eat healthily.
Dostarczanie do szkół świeżych owoców może stać się istotną zachętą do zdrowego odżywiania się.
EnglishAnd lakes with fish have more mosquitoes, even though they eat them.
A nad jeziorami z tą rybą jest więcej komarów, mimo że ona się nimi żywi.
EnglishTake your Bondenza tablet at least 6 hours after you last had anything to eat or drink except
Lek Bondenza należy przyjmować po upływie co najmniej 6 godzin od spożycia
EnglishTake your Bonviva tablet at least 6 hours after you last had anything to eat or drink except
Lek Bonviva należy przyjmować po upływie co najmniej 6 godzin od spożycia
EnglishAnd of Jezebel also spake Jehovah, saying, The dogs shall eat Jezebel by the rampart of Jezreel.
Także i o Jezabeli rzekł Pan, mówiąc: Psy zjedzą Jezabelę między murami Jezreelskimi.
EnglishThe three keys are easy to eat, so this is anago, cooked already, so easy to eat.
Trzy klucze są łatwe do strawienia, a więc jest to anago, już ugotowane, a więc łatwe do strawienia.
EnglishTreatment should be interrupted if the patient cannot eat for any reason.
Leczenie należy przerwać, jeżeli pacjent nie może przyjmować posiłków z jakichkolwiek powodów.
Englishand she brought it before Saul, and before his servants; and they did eat.
I przyniosła przed Saula, i przed sługi jego, którzy najadłszy się, wstali, i poszli onej nocy.