"economical" translation into Polish

EN

"economical" in Polish

EN economical
volume_up
{adjective}

economical (also: economic, fuel-efficient)
There now, social benefits, social progress, are going ahead of economical progress.
Świadczenia społeczne - postęp społeczny znacznie wyprzedza postęp ekonomiczny.
But of course such a plan will require enormous costs and economical sacrifices.
Oczywiście plan ten będzie wymagał olbrzymich kosztów i wyrzeczeń na płaszczyźnie ekonomicznej.
But of course such plan will require enormous costs and economical sacrifices.
Oczywiście plan ten będzie wymagał olbrzymich kosztów i wyrzeczeń na płaszczyźnie ekonomicznej.
economical (also: frugal, thrifty, penurious, penny wise)
The public needs to know that this is the most economical way of combating climate change.
Opinia publiczna powinna wiedzieć, że jest to najbardziej oszczędny sposób przeciwdziałania zmianom klimatycznym.
In a time of economic crisis, it is particularly important to make economical use of taxpayers' money.
Oszczędne wykorzystanie pieniędzy podatników ma szczególne znaczenie w dobie kryzysu gospodarczego.
It makes sense that it is extremely economical with statistics.
Właśnie dlatego jest taka oszczędna, jeśli chodzi o statystyki.

Synonyms (English) for "economical":

economical

Context sentences for "economical" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMoreover, this is a process of simplification which is more efficient and economical.
Taki proces upraszczania prowadzi ponadto do zwiększenia efektywności i do oszczędności.
EnglishBut of course such a plan will require enormous costs and economical sacrifices.
Oczywiście plan ten będzie wymagał olbrzymich kosztów i wyrzeczeń na płaszczyźnie ekonomicznej.
EnglishBut of course such plan will require enormous costs and economical sacrifices.
Oczywiście plan ten będzie wymagał olbrzymich kosztów i wyrzeczeń na płaszczyźnie ekonomicznej.
EnglishThey have been very economical and have complied with budgetary discipline for many years now.
Trybunał wykazał się dużą gospodarnością i już od wielu lat zachowuje dyscyplinę budżetową.
EnglishThis is not only for economical but also for environmental reasons.
I stoją za nią nie tylko względy ekonomiczne, lecz także te związane ze środowiskiem naturalnym.
EnglishSo they're quite beautiful, but they're beautiful because they're so smart and economical.
One tak naprawdę są piękne, bo są bystre i ekonomicznie.
EnglishIt makes sense that it is extremely economical with statistics.
Właśnie dlatego jest taka oszczędna, jeśli chodzi o statystyki.
EnglishOne of them is the requirement for economical earth-to-space transport.
Jednym z nich jest konieczność opłacalnego transportu.
EnglishIn a time of economic crisis, it is particularly important to make economical use of taxpayers' money.
Oszczędne wykorzystanie pieniędzy podatników ma szczególne znaczenie w dobie kryzysu gospodarczego.
EnglishAmong other aspects, they can make them safer, more environmentally friendly and more economical.
Mogą między innymi uczynić transport bezpieczniejszym, przyjaźniejszym dla środowiska i oszczędniejszym.
EnglishAgain and again, the car industry has turned a deaf ear to the appeals for cleaner and more economical cars.
Przemysł samochodowy pozostawał głuchy na apele o bardziej ekologiczne i oszczędniejsze samochody.
EnglishAnd the First World War, you know, we'll see a lot of deaths and economical problems here. ~~~ United Kingdom is going down.
I pierwsza wojna światowa, widzicie, zobaczymy tutaj dużo zgonów i problemów ekonomicznych.
EnglishIt's more economical and also more efficient.
Jest bardziej ekonomiczna, a także bardziej wydajna.
English. - (DE) The current euro crisis underlines the central importance of a correct and economical budgetary policy.
na piśmie - (DE) Obecny kryzys euro pokazuje zasadniczą rolę prawidłowej i oszczędnej polityki budżetowej.
EnglishIndian and Chinese car manufacturers are sweeping the world with small, economical, clean and cheap cars.
Producenci indyjscy i chińscy podbijają świat swoimi małymi, ekonomicznymi, tanimi i przyjaznymi dla środowiska naturalnego samochodami.
EnglishThe Committee on the Environment intends to hold them to this, and that is a good thing: the more economical the better.
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego zamierza dopilnować, by spełnili swoją obietnicę, i bardzo dobrze: im bardziej ekonomicznie, tym lepiej.
EnglishThis is why, for certain purchases, we supported the Council's more economical figures in the Committee on Budgets.
Właśnie z tego względu jako Komisja Budżetowa - w przypadku niektórych zakupów - poparliśmy bardziej "oszczędnościowe” pozycje proponowane przez Radę.
EnglishIn addition, these 12-day trips help European integration and, for many people, are a very economical way of going on holiday.
Ponadto, takie 12-dniowe wycieczki sprzyjają europejskiej integracji i dla wielu osób są bardzo ekonomicznym sposobem pojechania na wakacje.
EnglishWe have possibly invested too heavily in hydrogen, while we now need economical, electrical hybrid engines in the very short term.
Prawdopodobnie zainwestowaliśmy zbyt dużo w napęd wodorem, podczas gdy na najbliższą przyszłość potrzebne są nam oszczędne silniki elektryczno-hybrydowe.
EnglishI would like to point out that in the 21st century the low birth rates present less of an economical danger than they did 60 years ago.
Chciałabym zaznaczyć, że w XXI w. niskie wskaźniki urodzeń stanowią mniejsze zagrożenie w kategoriach gospodarczych niż miało to miejsce 60 lat temu.