"ectopic pregnancy" translation into Polish

EN

"ectopic pregnancy" in Polish

EN ectopic pregnancy
volume_up
{noun}

1. medicine

ectopic pregnancy
Ectopic pregnancy may also occur, especially in women with a history of prior tubal disease.
Może również wystąpić ciąża pozamaciczna, zwłaszcza u kobiet z przebytą chorobą jajowodów w wywiadzie.
Ciąża pozamaciczna
Ectopic pregnancy (embryo implanted outside the womb) may occur especially in women with a history of prior tubal disease.
Ciąża pozamaciczna (zarodek zagnieżdżony poza macicą) może wystąpić zwłaszcza u kobiet z chorobą jajowodów w wywiadzie.

Synonyms (English) for "ectopic pregnancy":

ectopic pregnancy

Similar translations for "ectopic pregnancy" in Polish

ectopic adjective
pregnancy noun
Polish

Context sentences for "ectopic pregnancy" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEctopic pregnancy, ovarian torsion and other complications have been reported in patients after hCG administration.
Po podaniu hCG u pacjentek odnotowano występowanie ciąży pozamacicznej, skrętu jajnika i innych powikłań.
EnglishThe prevalence of ectopic pregnancy after IVF was reported to be 2 to 5 %, as compared to 1 to 1.5 % in the general population.
Częstość występowania ciąż pozamacicznych po zapłodnieniu IVF wynosi 2 % - 5 %, a w ogólnej populacji 1 % - 1, 5 %.
EnglishThe prevalence of ectopic pregnancy after IVF was reported to be 2 to 5 %, as compared to 1 to 1.5 % in the general population.
Częstość występowania ciąży pozamacicznych po zapłodnieniu IVF wynosi 2 % do 5 %, a w ogólnej populacji 1 % do 1, 5 %.
EnglishWomen with a history of tubal disease are at risk of ectopic pregnancy, whether the pregnancy is obtained by spontaneous conception or with fertility treatments.
U z chorobami jajowodów w wywiadzie ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej jest większe, niezależnie od tego czy ciąża jest wynikiem naturalnego zapłodnienia czy leczenia niepłodności.
EnglishWomen with a history of tubal disease are at risk of ectopic pregnancy, whether the pregnancy is obtained by spontaneous conception or with fertility treatments.
U kobiet ze stwierdzoną chorobą jajowodów występuje zwiększone ryzyko ciąży pozamacicznej, zarówno w przypadku naturalnego zapłodnienia, jak i zastosowania technik wspomaganego rozrodu.
EnglishWomen with a history of tubal disease are at risk of ectopic pregnancy, whether the pregnancy is obtained by spontaneous conception or with fertility treatments.
U kobiet z chorobą jajowodów w wywiadzie ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej jest większe, niezależnie od tego czy ciąża jest wynikiem naturalnego zapłodnienia czy leczenia niepłodności.
EnglishWomen with a history of tubal disease are at risk of ectopic pregnancy, whether the pregnancy is obtained by spontaneous conception or with fertility treatments.
U kobiet z chorobami jajowodów w wywiadzie ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej jest większe, niezależnie od tego czy ciąża jest wynikiem naturalnego zapłodnienia czy leczenia niepłodności.
EnglishWomen with a history of tubal disease are at risk of ectopic pregnancy, whether the pregnancy is obtained by spontaneous conception or with fertility treatments.
U kobiet z chorobami jajowodów chorobami wywiadzie ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej jest większe, niezależnie od tego czy ciąża jest wynikiem naturalnego zapłodnienia czy leczenia niepłodności.