"Ed" translation into Polish

EN

"Ed" in Polish

volume_up
Ed {pr.n.}
PL
volume_up
ed. [abbreviation]
PL

EN Ed
volume_up
{proper noun}

1. "Edward, Edwin, Edgar"

Ed
volume_up
Edek {m} [dim.]

Context sentences for "Ed" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishInform your doctor or nurse if you are planning to become pregnant or if you are ed
Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę o istniejącej lub planowanej ciąży.
Englished each month during treatment, and for the 4 months after treatment is stopped.
wykonywanego przed rozpoczęciem leczenia, w każdym miesiącu jego trwania oraz w ciągu
Englished Lactation Daclizumab is excreted in cynomolgus monkey milk (see section 5.3).
pu Daklizumab jest wydzielany do mleka małp cynomolgus (patrz punkt 5. 3).
Englished Each 0.8 ml single dose pre-filled syringe contains 40 mg of adalimumab.
do Każda ampułko- strzykawka 0, 8 ml (dawka pojedyncza) zawiera 40 mg adalimumabu.
EnglishPACKAGE LEAFLET ng er au th or is ed PACKAGE LEAFLET – INFORMATION FOR THE USER
ULOTKA DLA PACJENTA na do pu sz cz en ie do ob ro tu ULOTKA DLA PACJENTA:
Englished Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients.
ze Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
EnglishIt would be, as Ed Felton once famously said, "Like handing out water that wasn't wet."
To jak w znanym powiedzeniu Eda Feltona, "Jak wydawać wodę, która nie jest mokra.
EnglishThe EPP-ED Group is determined, now more than ever, to achieve results here.
Grupa PPE-DE jest zdeterminowana jak nigdy dotąd, by dążyć do realizacji tych celów.
Englished Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine.
u Dynepo 6 000 j. m. / 0, 3 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułko- strzykawce
EnglishAnd when I see Ed's photographs I think, why the hell am I going to China?
A kiedy widzę fotografie Eda, myślę, dlaczego do diaska jadę do Chin, naprawdę.
Englished Viraferon 1 million IU/ ml powder for injection interferon alfa-2b
ie Viraferon 1 milion j. m. / ml proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
EnglishIn some cases, your doctor may recommend that you take iron supplements. ic ed
cz W niektórych przypadkach lekarz może zlecić uzupełniające stosowanie produktów żelaza.
Englished Viraferon 3 million IU/ ml powder for injection interferon alfa-2b
ie Viraferon 3 miliony j. m. / ml proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Englished can experience increase in blood pressure or aggravation of existing hypertension.
en U pacjentów leczonych produktem Dynepo może wystąpić podwyższenie ciśnienia krwi lub
EnglishAn updat ed Risk Management Plan, as per the CHMP Guideline on Risk Management Systems for
e) sposobu i zakresu dostosowania dawki i związanych z tym środków ostrożności, du
Englished Viraferon 5 million IU/ ml powder for injection interferon alfa-2b
ie Viraferon 5 milionów j. m. / ml proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Englished Viraferon 10 million IU/ ml powder for injection interferon alfa-2b
ie Viraferon 10 milionów j. m. / ml proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
EnglishStore in the original package in order to protect from moisture. ed
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu zapewnienia ochrony przed wilgocią.
Englished This document is a summary of the European Public Assessment Report (EPAR).
tu Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego
EnglishIf co- administration is essential, close monitoring is necessary. ed
stosowanie jest niezbędne, to konieczne jest dokładne monitorowanie pacjenta.