"eighty" translation into Polish

EN

"eighty" in Polish

EN eighty
volume_up
{noun}

eighty
Eighty-five million people are threatened with poverty in Europe.
W Europie osiemdziesiąt pięć milionów osób jest zagrożonych ubóstwem.
Eighty percent of Europeans are Christians.
Osiemdziesiąt procent Europejczyków to chrześcijanie.
Eighty per cent of investment and lending in Europe is based on bank credits.
Osiemdziesiąt procent inwestycji oraz pożyczek w Europie opiera się na kredytach bankowych.

Synonyms (English) for "eighty":

eighty

Context sentences for "eighty" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAccording to a number of sources, the official death toll is around eighty thousand.
Według różnych źródeł, oficjalna liczba ofiar śmiertelnych to 80 tysięcy osób.
EnglishEighty percent of the cocoa comes from Cote d'Ivoire and Ghana and it's harvested by children.
80 kakao pochodzi z Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany i jest zbierane przez dzieci.
EnglishEighty percent of the people in the world have no food safety net.
80% ludzi na świecie nie może liczyć na żaden system zabezpieczenia żywnościowego.
EnglishEighty-seven per cent of those are sent to the European Union, mainly to Denmark, that is, 97%.
87 % z nich wysyłane jest do Unii Europejskiej, głównie do Danii, gdzie odsetek ten wnosi 97 %.
EnglishEighty percent of the two thousand people here are without a lawyer.
80% spośród 2000 znajdujących się tu ludzi, nie ma prawnika.
EnglishEighty percent of refugees around the world are women and children.
80 procent uchodźców na świecie są kobietami i dziećmi.
EnglishEighty-five per cent of involuntary part-time work and 80% of low paid jobs are carried out by women.
85 % prac realizowanych z konieczności w niepełnym wymiarze godzin i 80 % prac niskopłatnych wykonują kobiety.
EnglishEighty per cent of the Roma community is still illiterate.
80 procent społeczności Romów to analfabeci.
EnglishEighty per cent of the region's population are Poles.
Jest to rejon zamieszkały w 80% przez Polaków.
EnglishI love these eighty-year-old, ninety-year-old guys and women.
EnglishEighty-five per cent of all European laws are still decided behind closed doors in the 300 secret working groups in the Council.
85% całego prawa europejskiego jest stanowione za zamkniętymi drzwiami w 300 tajnych grupach roboczych Rady.
EnglishOver the past eighty years, national minorities in Hungary have been all but wiped out, while Europe looked on in silence.
W ciągu minionych osiemdziesięciu lat mniejszości narodowe na Węgrzech zniknęły, a Europa patrzyła na to w milczeniu.
EnglishAlone the staff at the company headquarters in Walldorf, near Heidelberg, includes over eighty nationalities.
W głównej siedzibie firmy, mieszczącej się w miasteczku Walldorf koło Heidelbergu, pracują przedstawiciele ponad 80 różnych narodowości.
EnglishSeven hundred and eighty cubic metres of fuel were pumped off the vessel in the month following the incident, none of which was spilt.
W okresie miesiąca od wypadku wypompowano ze statku 780 metrów sześciennych paliwa, z których żaden nie wyciekł.
EnglishEighty per cent of Irish mothers drink.
EnglishEighty-five percent are under 21.
EnglishI would like to hope that the eighty-five minors currently awaiting the death penalty will be saved by the world - including us - from their cruel fate.
Chciałabym mieć nadzieję, że świat - w tym my - ocali życie tych 85 nieletnich oczekujących na wykonanie wyroku śmierci.
EnglishEighty-two Saudi soldiers have died in the conflict with the rebels in Yemen since Saudi Arabia began its offensive on 4 November 2009.
Od rozpoczęcia ofensywy przez Arabię Saudyjską w dniu 4 listopada 2009 r. w jemeńskim konflikcie z rebeliantami zginęło 82 żołnierzy tego kraju.
EnglishEighty-five per cent of the best brains go to America and Australia, put off by our bureaucracy, our bloody-mindedness and our barriers to free movement.
85% najzdolniejszych pracowników wyjeżdża do Ameryki i Australii, zrażonych naszą biurokracją, perfidią i przeszkodami w swobodnym przepływie.