"elected" translation into Polish

EN

"elected" in Polish

EN elected
volume_up
{adjective}

elected (also: chosen, select, selected, short-listed)
volume_up
wybrany {adj. m}
I have certainly not been elected by you, but I have been elected by this Parliament.
Niewątpliwie nie zostałem wybrany przez pana, ale zostałem wybrany przez ten Parlament.
Hans Furler is elected President of the Common Assembly of the ECSC.
Hans Furler zostaje wybrany na przewodniczącego Wspólnego Zgromadzenia EWWiS.
Let us hope that the newly elected parliament will usher in new winds of humanity.
Miejmy nadzieję, że nowo wybrany parlament wprowadzi świeży powiew człowieczeństwa.
elected
By giving their support to the Treaty, the parliaments elected by the peoples of the 26 Member States have done so.
Popierając traktat parlamenty wybrane przez obywateli 26 państw członkowskich uczyniły ten krok.
Osoby te nie zostały wybrane.
The EU cannot treat governments that have been part of a coup d'état in the same way as elected governments.
UE nie może traktować rządów, które powstały w wyniku zamachu stanu, tak samo jak rządy wybrane w sposób zgodny z prawem.
elected
volume_up
wybrana {adj. f}
It has just been elected as a non-permanent member of the Security Council.
Niedawno została wybrana na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa.
She has not been elected, and the people do not have the power to remove her.
Ona nie została wybrana, a obywatele nie są władni odwołać jej ze stanowiska.
Lady, you are looking at the elected head of the entertainment committee.
Zostałaś wybrana do głównej roli w naszej komedii.

Synonyms (English) for "elected":

elected
English

Context sentences for "elected" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI can remember in 1993 the visit of the then newly elected President Albert Zafy.
Pamiętam w 1993 roku wizytę nowowybranego wówczas prezydenta Alberta Zafy'ego.
EnglishIt is we, the elected representatives of all European regions, who will do this.
Dokonamy go my, wybrani przedstawiciele we wszystkich europejskich regionach.
EnglishThe European Parliament is the elected body that represents the EU’s citizens.
Parlament Europejski jest organem demokratycznym reprezentującym obywateli UE.
EnglishWe were elected by the people; we are not representatives of our governments.
Zostaliśmy wybrani przez ludzi, nie jesteśmy przedstawicielami naszych rządów.
EnglishThe President, elected for a seven-year period, mainly performs ceremonial duties.
Prezydent wybierany na siedmioletnią kadencję pełni głównie funkcję reprezentacyjną.
EnglishWe have been elected by this Parliament, so we have the right to express our opinion.
Zostaliśmy wybrani przez ten Parlament, a więc mamy prawo wyrażać swoją opinię.
EnglishAnd you have politicians who have -- you're elected. ~~~ In a way, you can't say that.
Wy, politycy, wyznaczeni w wyborach, w pewnym sensie nie możecie tak powiedzieć.
EnglishI should like sincerely to congratulate all the MEPs who have just been elected.
Chciałbym szczerze pogratulować wszystkim posłom do PE, którzy właśnie zostali wybrani.
EnglishWe have been elected to represent the people, not governments or institutions.
Zostaliśmy wybrani, aby reprezentować ludzi, a nie rządy czy instytucje.
EnglishThe president is elected by direct popular vote for a period of five years.
Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję.
EnglishIt was supported by 95% of the elected representatives in the Irish Parliament.
Opowiedziało się za nim 95% deputowanych do irlandzkiego parlamentu.
EnglishThe last democratically elected members of parliament were elected in 1990.
Ostatni demokratycznie wybrani posłowie do parlamentu to ci, których wybrano w 1990 roku.
EnglishIn European democracies, governments are elected via a democratic, electoral system.
W demokracjach europejskich rządy są wybierane w ramach demokratycznego systemu wyborczego.
EnglishThe president cannot simultaneously hold any elected position or office nationally.
Funkcja przewodniczącego Rady Europejskiej nie może być łączona z innymi mandatami krajowymi.
EnglishI should be able to tell the people who elected me what is happening with the money.
Powinienem być w stanie powiedzieć ludziom, którzy mnie wybrali, co dzieje się z pieniędzmi.
EnglishI want to call on all my fellow Members to have more respect for those who have elected us.
Szanowni eurodeputowani! Więcej szacunku dla woli tych, którzy nas wybrali.
EnglishThese Members are ready, they have been elected and it is important that they come here soon.
Posłowie ci są gotowi, zostali wybrani i jest ważne, aby wkrótce tu przybyli.
EnglishThe Latvian Saeima formally elected Romāns Apsītis as Ombudsman.
Łotewska Saeima powołała na urząd rzecznika praw obywatelskich Romānsa Apsītisa.
EnglishThe Presidents of the chambers of five Judges shall be elected for three years.
Prezesi izb złożonych z pięciu sędziów wybierani są na trzy lata.
EnglishThe Presidents of the chambers of five Judges shall be elected for three years.
Prezesów izb złożonych z pięciu sędziów wybiera się na trzy lata.