"elective" translation into Polish

EN

"elective" in Polish

EN elective
volume_up
{noun}

1. education

elective

Synonyms (English) for "elective":

elective

Context sentences for "elective" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English384,000 women, American women, last year went in for elective breast augmentation surgery.
384,000 kobiety w Ameryce, zeszłego roku, dokonały chirurgicznego powiększenia piersi.
EnglishTreatment of adult patients scheduled for major elective orthopaedic surgery:
Leczenie pacjentów dorosłych zakwalifikowanych do dużych operacji ortopedycznych w trybie planowym:
EnglishPatients scheduled for major elective orthopaedic surgery
Pacjenci dorośli zakwalifikowani do dużych operacji ortopedycznych w trybie planowym
EnglishPatients scheduled for major elective orthopaedic surgery
Pacjenci zakwalifikowani do dużych operacji ortopedycznych w trybie planowym
EnglishProphylaxis of surgical site infection following elective colorectal surgery in adults:
Zapobieganie zakażeniu miejsca operowanego po planowym zabiegu chirurgicznym okrężnicy lub odbytnicy u osób dorosłych:
EnglishTherapy should be withheld for elective surgery.
Terapia powinna być wstrzymana w związku z operacjami planowanymi.
EnglishSupport for the scheme has been hand-picked and not elective from the political groups.
Do poparcia tego rozwiązania przekonano poszczególne osoby, natomiast nie było ono przegłosowane i przyjęte przez grupy polityczne.
EnglishPrevention of Venous Thromboembolism (VTE) in patients following elective hip replacement surgery:
Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo- zatorowej (ŻChZZ) u pacjentów po przebytej planowej aloplastyce stawu biodrowego:
EnglishPrevention of Venous Thromboembolism (VTE) in patients following elective knee replacement surgery:
Zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo- zatorowej (ŻChZZ) u pacjentów po przebytej planowej aloplastyce stawu kolanowego:
EnglishThe extent of the adrenal impairment may require specialist advice before elective procedures.
Przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi może być konieczna konsultacja specjalistyczna w celu oceny stopnia niewydolności kory nadnerczy.
EnglishAdditional systemic corticosteroid cover should be considered during periods of stress or elective surgery.
W okresie narażenia na stres lub przed planowanym zabiegiem chirurgicznym należy rozważyć dodatkowe doustne podanie kortykosteroidów.
EnglishINVANZ is indicated in adults for the prophylaxis of surgical site infection following elective colorectal surgery.
INVANZ wskazany jest w zapobieganiu zakażeniu miejsca operowanego po planowym zabiegu chirurgicznym okrężnicy lub odbytnicy u osób dorosłych.
EnglishPrevention of venous thromboembolism (VTE) in adult patients undergoing elective hip or knee replacement surgery.
Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej (ŻChZZ) u dorosłych pacjentów po przebytej planowej aloplastyce stawu biodrowego lub kolanowego.
EnglishIn cases of anticipated surgical trauma, Quadrisol can be given prophylactically at least 3 hours prior to elective surgery
W przypadku przewidywanych urazów chirurgicznych, można podać Quadrisol profilaktycznie, co najmniej na 3 godziny przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.
EnglishIn cases of anticipated surgical trauma, Quadrisol can be given prophylactically at least 3 hours prior to elective surgery
W przypadku przewidywanych urazów chirurgicznych, Quadrisol można podać profilaktycznie, co najmniej na 3 godziny przed przewidywanym zabiegiem chirurgicznym.
EnglishI came to the Heart Institute in 2006, as part of my elective in my anesthesia and intensive care program.
Przybyłem do Instytutu Kardiologicznego w 2006 roku jako część przedmiotów do wyboru w programie anestezjologii i intensywnej opieki medycznej. ~~~ Spędziłem tam trzy miesiące.
EnglishThe first is the cap on roaming charges in the Telecoms Package, and the second is patients' rights for elective medical treatment in other EU countries.
Pierwszym z nich jest ograniczenie opłat roamingowych w pakiecie telekomunikacyjnym, a drugim - prawa pacjentów do wyboru opieki zdrowotnej w innych państwach UE.
EnglishPrimary prevention of venous thromboembolic events in adult patients who have undergone elective total hip replacement surgery or total knee replacement surgery.
Prewencja pierwotna żylnych powikłań zakrzepowo- zatorowych u dorosłych pacjentów po przebytej planowej aloplastyce całkowitej stawu biodrowego lub kolanowego.
EnglishThis possibility of residual impairment should always be borne in mind in emergency and elective situations likely to produce stress, and appropriate corticosteroid treatment must be considered.
Dzieci i młodzież w wieku poniżej 16 lat, przyjmujące duże dawki propionianu flutykazonu (zwykle ≥1000µg na dobę) stanowią grupę szczególnego ryzyka.
EnglishOf these 19 pregnancies, there were 9 healthy infants, 5 elective abortions, 4 spontaneous abortions and 1 birth defect (Down's Syndrome to a 35 year old).
Wynikiem tych 19 ci było urodzenie 9 zdrowych noworodków, 5 aborcji z wyboru, 4 samoistne poronienia i 1 noworodek z wad rozwojow (dziecko z zespołem Downa urodzone przez kobiet 35- letni).