"electric" translation into Polish

EN

"electric" in Polish

EN electric
volume_up
{adjective}

electric (also: electrical, power-driven)
The first one was the electric fan -- this was the 1890 electric fan.
Pierwszym był wentylator elektryczny - oto przykład z 1890 roku.
These never really caught on either: the electric shoe warmer and drier.
To też się nie przyjęło: elektryczny podgrzewacz i suszarka do butów.
Besides, an electric car is useless at the moment.
Ponadto, w chwili obecnej pojazd elektryczny jest bezużyteczny.
electric (also: plug-in)
I could have a Cadillac Escalade, and it would be electric.
Mógłbym mieć Cadillaca Escalade, i mógł być na prąd.
We're starting to sell electric cars, which is great.
Zaczynamy sprzedawać samochody na prąd i to jest wspaniałe.

Synonyms (English) for "electric":

electric

Context sentences for "electric" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, most of you do not know that in Prague I ride an electric bicycle.
Jednakże, wielu z państwa nie wie, że w Pradze jeżdżę na rowerze elektrycznym.
EnglishIn fact, this is something worthy of an E (European) designation: European Electric.
Jest to rzeczywiście coś godnego oznaczenia "E” (europejski - "European Electric”).
EnglishElectric vehicles compensate for this irregularity through their own special features.
Pojazdy elektryczne kompensują tę nieregularność dzięki własnym szczególnym cechom.
EnglishWhat they did was they hooked up Harvard undergraduates to an electric shock machine.
Podłączyli studentów Harvardu do maszyny wydzielającej wstrząsy elektryczne.
EnglishIn this respect, standardisation of electric vehicles becomes vital.
W tym względzie wprowadzenie norm dla pojazdów elektrycznych staje się kluczowe.
EnglishThis is why I believe that we must encourage the use of electric cars.
Dlatego właśnie uważam, że musimy zachęcać do korzystania z pojazdów elektrycznych.
EnglishWe must find ways of encouraging European consumers towards using electric cars.
Musimy znaleźć sposób zachęcenia konsumentów europejskich do używania pojazdów elektrycznych.
EnglishSalty, because you need salt, otherwise your electric body will not work.
Słony, bo potrzebujemy soli by cała elektryczność w naszym ciele działała.
EnglishAnd there are a lot of similarities between the Internet and the electric industry.
Jest wiele podobieństw pomiędzy Internetem a przemysłem elektrycznym.
EnglishIt could be electric cars as well, so we have to make this distinction.
Może tu również chodzić o samochody elektryczne, musimy więc dokonać tego rozróżnienia.
EnglishThirdly, we must also take electric cars into account in our CO2 emissions calculations.
Po trzecie, musimy też uwzględnić pojazdy elektryczne w naszych obliczeniach emisji CO2.
EnglishAs far as technology goes, electric vehicle technology already exists.
Odnośnie do technologii, technologia pojazdów elektrycznych już istnieje.
EnglishAnd so the first thought that came to mind is, everywhere we park we have electric power.
Zatem trzeba stworzyć możliwość ładowania akumulatora na każdym postoju.
EnglishSmall volumes may be administered over 2 hours using electric syringes.
Niewielkie objętości można podawać w ciągu 2 godzin wykorzystując elektryczne strzykawki.
EnglishBut this is what we're aiming at, sometime in the 2030s -- real electric power from fusion.
Ale zmierzamy do tego by kiedyś w 2030 uzyskać prawdziwą energię z fuzji.
EnglishThey'd caused the water to back up, they needed electric, hydroelectric power.
W efekcie tworząc zalewy, w celu produkcji energii elektrycznej.
EnglishThe stricter export regulations for electric and electronic waste are important.
Duże znaczenie mają surowsze przepisy eksportowe dotyczące odpadów elektrycznych i elektronicznych.
EnglishWell it's 150 times more resistant to electric current than that salt dough.
Odznacza się 150 razy większym oporem elektrycznym niż ta słona.
EnglishThe best way to visualize an electric field is to think of gravity.
Najlepszą metodą, aby wyobrazić sobie pole elektryczne jest porównanie go do grawitacji.
EnglishFourthly, we must provide tax relief on electric cars throughout Europe.
Po czwarte, musimy zapewnić ulgi podatkowe w związku z pojazdami elektrycznymi w całej Europie.