"email account" translation into Polish

EN

"email account" in Polish

See the example sentences for the use of "email account" in context.

English-Polish dictionary

Context sentences for "email account" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishStart by waiting one minute and refreshing the page of your recovery email account.
Zacznij od odczekania jeszcze chwili i odświeżenia parę razy strony konta z adresem e-mail odzyskiwania.
EnglishIf possible, use an email account under your business domain.
O ile to możliwe, użyj konta e-mail w domenie Twojej firmy.
EnglishIf you aren't receiving confirmation emails from Google Wallet or a seller, check the spam folder in your email account.
Jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail z potwierdzeniem od usługi Portfel Google ani od sprzedawcy, sprawdź folder spamu na koncie e-mail.
EnglishThis feature helps you manage multiple accounts from the Google Mail interface; it works only if you already own the email account linked to the alternate address.
W ten sposób za pośrednictwem interfejsu Google Maila możesz z łatwością zarządzać kilkoma kontami.
EnglishIf you received the password reset message in your recovery email account, follow the instructions to reset your password.
Jeśli wiadomość dotycząca resetowania hasła została dostarczona na Twoje pomocnicze konto e-mail, wykonaj zawarte w niej instrukcje, aby zresetować hasło.
EnglishIf you're signed in to your Google Account, the email address and profile picture, if you have one, associated with your account will be shown on the top of the page.
Kliknij swój adres e-mail i wybierz opcję Profil, aby wyświetlić swój profil Google lub utworzyć profil, jeśli jeszcze go nie masz.

Similar translations for "email account" in Polish

email noun
email adjective
Polish
account noun
to account verb