"end of the war" translation into Polish

EN

"end of the war" in Polish

EN

end of the war {noun}

volume_up
end of the war
The problem for us British and for us French is that we were Stalin's allies at the end of the War.
Naszym problemem jako Brytyjczyków i Francuzów jest to, że pod koniec wojny byliśmy sprzymierzeńcami Stalina.

Similar translations for "end of the war" in Polish

end noun
end adjective
to end verb
of preposition
Polish
the article
the conjunction
Polish
war noun
to war verb
Polish

Context sentences for "end of the war" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Comprehensive Peace Agreement signed in 2005 put an end to that war.
Ogólne porozumienie pokojowe podpisane w 2005 roku położyło kres tej wojnie.
EnglishAnd at the end of the war, there were only 30 of these classical dancers still living.
Mierzyli zwłaszcza w elitę i intelektualistów, artystów, tancerki.
EnglishIn two months, Europe secured the end of a war and the withdrawal of occupying forces.
W ciągu dwóch miesięcy Europie udało się doprowadzić do zakończenia wojny i wycofania sił okupacyjnych.
EnglishAnd yet, roundly defeated in the end by the war in Vietnam.
I mimo wszystko, pokonany w końcu przez wojnę w Wietnamie.
EnglishThe declaration of the end of the war on terror was one of the first landmarks by President Obama.
Deklaracja zakończenia wojny z terroryzmem była jednym z pierwszych punktów wyznaczonych przez prezydenta Obamę.
EnglishThe signing of the Association and Stabilisation Agreement with the EU has taken place 13 years after the end of the war.
Podpisanie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu z UE nastąpiło 13 lat po zakończeniu wojny.
EnglishAfter the end of the war, many women were murdered by the armed forces or prevented from returning home.
Po zakończeniu wojny wiele kobiet zostało zamordowanych przez siły zbrojne lub uniemożliwiono im powrót do domów.
EnglishWe therefore call for an end to the war and to violence by all parties, and we urge the EU to act accordingly.
Dlatego wzywamy wszystkie strony do zakończenia wojny i przemocy i naciskamy, aby UE przyczyniła się do realizacji tego celu.
EnglishWe see that at the moment in Bosnia where, well after the end of the war, a sustainable solution for peace has still not being found.
Widzimy na przykład, że w Bośni nie znaleziono dotychczas, długo po wojnie, trwałego rozwiązania pokojowego.
EnglishSince the end of the war in 1995, Sarajevo is also being rebuilt, mainly with financial assistance from the European Union.
Od zakończenia wojny w 1995 roku, Sarajewo jest także odbudowywane, głównie przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.
EnglishIt is time to end this unfortunate war.
Czas zakończyć tę nieszczęśliwą wojnę.
EnglishThe latter is in the midst of the most serious economic and political crisis to befall it since the end of the war in 1990.
Państwo to pogrążone jest w głębokim kryzysie politycznym oraz gospodarczym, największym od zakończenia wojny w 1990 roku.
EnglishIt has also contributed to the creation of the foundations of a new world standard for conflict resolution after the end of a war.
Przyczynił się także do stworzenia podstaw nowej ogólnoświatowej normy rozstrzygania konfliktów po zakończeniu wojny.
EnglishUntil the end of World War I, Austria had been the centre of a vast empire, which controlled much of central Europe for centuries.
Aż do końca I Wojny Światowej Austria była centrum wielkiego cesarstwa obejmującego od stuleci większość terenów Europy Środkowej.
EnglishIn Europe we are less aware of the fact that in the Far East Japan committed immense crimes from the 1930s until the end of the war.
W Europie mniej zdajemy sobie sprawę, że na Dalekim Wschodzie Japonia dopuszczała się ogromnych zbrodni od lat 30-tych 20. wieku do końca wojny.
EnglishWhy now, 62 years after the end of the war and 50 years since the Union came into being, have we been unable to guarantee people's basic rights?
Dlaczego teraz, 62 lata po zakończeniu wojny i 50 lat od powstania Unii nie jesteśmy w stanie zagwarantować obywatelom ich podstawowych praw?
EnglishThis is Kim, a nine-year-old Vietnam girl, her back ruined by napalm, and she awakened the conscience of the nation of America to begin to end the Vietnam War.
To Kim, wietnamska dziewczynka, napalm poparzył jej plecy. ~~~ Jej przypadek przekonał Amerykanów, że czas zakończyć wojnę w Wietnamie.
EnglishCount János Esterházy was interned at the end of World War II, first by the Nazis and then, during the communist occupation, by the Soviets as well.
Pod koniec II Wojny Światowej hrabia János Esterházy został internowany najpierw przez nazistów, a później podczas komunistycznej okupacji także przez sowietów.
English. - Our international institutional economic and financial architecture - dating from the end of the war - is currently under strong pressure.
na piśmie - Nasza międzynarodowa instytucjonalna architektura gospodarcza i finansowa, która powstała bezpośrednio po wojnie, znalazła się teraz pod silną presją.
EnglishDespite this, the responsible bodies in Sri Lanka have not held to account the people responsible for serious violations of humanitarian law, two years after the end of the war.
Mimo to, dwa lata od zakończenia wojny władze Sri Lanki nadal nie rozliczyły osób odpowiedzialnych za poważne naruszenia prawa humanitarnego.