"end of the world" translation into Polish

EN

"end of the world" in Polish

EN end of the world
volume_up
{noun}

1. "the end of the world"

end of the world
When I was even younger than I am today, this area really was the end of the world.
Kiedy byłem dużo młodszy niż dzisiaj, tamten region w rzeczywistości uchodził za koniec świata.
For what it's worth, we went to Sagres, which was considered, at the time, to be the end of the world.
Byliśmy także w Sagres, które kiedyś uważano za koniec świata.
Nobody knows when the end of the world will come, but the Bible commands us to be watchful and ready.
Nikt nie wie, kiedy nadejdzie koniec świata, lecz Biblia nakazuje nam czuwać i być gotowymi.

Synonyms (English) for "end of the world":

end of the world

Similar translations for "end of the world" in Polish

end noun
end adjective
to end verb
of preposition
Polish
the article
the conjunction
Polish
world noun
Polish
world adjective
Polish

Context sentences for "end of the world" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTheir line is gone out through all the earth, And their words to the end of the world.
Niemasz języka ani mowy, gdzieby głosu ich słychać nie było.
English(IT) Mr President, 'what a caterpillar calls the end of the world, the entire world calls a butterfly'.
(IT) Panie przewodniczący! "Co zdaniem gąsienicy jest końcem świata, dla innych oznacza narodziny motyla”.
EnglishSo shall it be in the end of the world: the angels shall come forth, and sever the wicked from among the righteous,
Takci będzie przy dokonaniu świata; wynijdą Aniołowie, i wyłączą złe z pośrodku sprawiedliwych,
EnglishI was born in ancient times, at the end of the world, in a patriarchal Catholic and conservative family.
Urodziłam się w pradawnych czasach, na końcu świata w patriarchalnej, katolickiej i konserwatywnej rodzinie.
Englishand the enemy that sowed them is the devil: and the harvest is the end of the world; and the reapers are angels.
Nieprzyjaciel zasię, który go rozsiał, jestci dyjabeł, a żniwo jest dokonanie świata, a żeńcy są Aniołowie.
Englishteaching them to observe all things whatsoever I commanded you: and lo, I am with you always, even unto the end of the world.
Ucząc je przestrzegać wszystkiego, com wam przykazał.
EnglishWe, or rather, large enterprises, cannot continue to transport agricultural products from one end of the world to another.
Nie możemy przewozić produktów rolnych z jednego końca świata na drugi, a raczej nie mogą tego czynić duże przedsiębiorstwa.
EnglishThe man with no legs says, "I can see as far as the end of the world, but I can't save myself from a cat, or whatever animals."
" Człowiek bez nóg odrzekł, "Ja widzę tak daleko jak sięga mój wzrok, ale nie obronię się przed kotem, ani przed jakimkolwiek innym zwierzęciem.
EnglishExpectations have really been raised, but I dare say that if not all the groups are satisfied with the result then it will not be the end of the world.
Oczekiwania rzeczywiście są duże, ale śmiem twierdzić, że jeśli nie wszystkie grupy będą zadowolone z rezultatu, świat się nie zawali.
EnglishAnd that's what that moment with Patricia Schroeder I think shows: that if we are to bring about an end to the world's worst atrocities, we have to make it such.
Jak sądzę, doskonale pokazuje to sytuacja z Patricią Schroeder: jeśli mamy skończyć z najgorszymi okrucieństwami tego świata, to musimy to po prostu w końcu zrobić.