"ensemble" translation into Polish

EN

"ensemble" in Polish

EN ensemble
volume_up
{noun}

ensemble (also: crew, group, squad, staff)
And after doing that, they really look at each other, and the first players of the orchestra lead the whole ensemble in playing together.
A po zrobieniu tego, naprawdę patrzą na siebie, i pierwsi muzycy orkiestry prowadzą cały zespół we wspólnej grze.
After arguments with the ensemble, she announced her departure and in 1999 moved to the Burgtheater in Vienna as in-house director.
Na skutek konfliktu z zespołem, zrezygnowała ze stanowiska i w 1999 roku została etatową reżyserką w wiedeńskim Burgtheater.
The start with the young ensemble of actors and dancers was not easy.
I rzeczywiście, start z młodym zespołem aktorskim i tanecznym do najłatwiejszych nie należał, a krytycy dość często dawali wyraz swemu rozczarowaniu.
(Śmiech) To właśnie jej zestaw obowiązkowy.
ensemble (also: set, suit)
ensemble (also: outfit)
volume_up
kreacja {f} (z dodatkami)
ensemble

Synonyms (English) for "ensemble":

ensemble

Context sentences for "ensemble" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHere, he first of all tried in vain to reproduce his pop-Dadaism with ensemble actors in his own projects.
Tam - najpierw bezskutecznie – próbował Pucher rozwijać własne projekty i reprodukować swój pop-dadaizm pracując z aktorami etatowymi.
EnglishLadies and gentlemen, the Scottish Ensemble.
EnglishBecause that would prevent the ensemble, the listening to each other that is needed for an orchestra." ~~~ Now that's great.
Ponieważ to zniszczyłoby wspólnotę, słuchanie siebie nawzajem, które jest niezbędne w orkiestrze." I to jest wspaniałe.
EnglishAfter arguments with the ensemble, she announced her departure and in 1999 moved to the Burgtheater in Vienna as in-house director.
Na skutek konfliktu z zespołem, zrezygnowała ze stanowiska i w 1999 roku została etatową reżyserką w wiedeńskim Burgtheater.
EnglishThe office tower ensemble is the outcome of an urban design process which took the relation to “Frankfurt City” as its starting point.
Koncepcja biurowca narodziła się z założenia urbanistycznego, w którym za punkt wyjścia przyjęto powiązanie nowego obiektu z frankfurckim City.
EnglishThe start with the young ensemble of actors and dancers was not easy.
I rzeczywiście, start z młodym zespołem aktorskim i tanecznym do najłatwiejszych nie należał, a krytycy dość często dawali wyraz swemu rozczarowaniu.