"everything" translation into Polish

EN

"everything" in Polish

EN everything
volume_up
{pronoun}

everything (also: all)
We have tried everything, viewed everything, bought everything.
Próbowaliśmy wszystkiego, oglądaliśmy wszystko, kupowaliśmy wszystko.
. ~~~ When I was doing those model airplanes, I did everything.
I jeszcze jedno, kiedy robiłem modele samolotów, robiłem wszystko.
Tommy, Tommy, everything is connected and everything matters.
Tommy, Tommy, wszystko jest połączone i wszystko ma swoje znaczenie.

Context sentences for "everything" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe European Union stands for everything that is the opposite of totalitarianism.
Unia Europejska staje w obronie wszystkiego, co sprzeciwia się totalitaryzmowi.
EnglishWe must draw boundaries; there is certainly no need for us to tolerate everything.
Musimy nakreślić granice; z pewnością nie ma potrzeby tolerowania wszystkiego.
EnglishEverything must be done in close collaboration with the Italian authorities.
Wszystkie działania należy realizować w ścisłej współpracy z włoskimi władzami.
EnglishThat really would run counter to everything we have agreed in Parliament to date.
To naprawdę będzie sprzeczne ze wszystkim, co dotychczas uzgodniliśmy w Parlamencie.
EnglishWe have all read the Treaty of Lisbon, and we know it does not say everything.
Wszyscy przeczytaliśmy traktat lizboński i wiemy, że nie mówi on wszystkiego.
EnglishBecause can you imagine everything boiling? ~~~ It's too much energy on a planet.
Jeśli jest za dużo uranu, potasu czy toru, też prawdopodobnie nie ma życia.
EnglishWhat will the function of this forum be in relation to everything you have just said?
Jaka będzie funkcja tego forum w nawiązaniu do tego wszystkiego o czym pan mówił?
EnglishWhat makes me optimistic is that in spite of everything we have a kind of consensus.
Optymizmem napawa mnie, że pomimo rozbieżności zdań osiągnęliśmy jednak konsensus.
EnglishWe have no time to lose - we should not leave everything to the last minute.
Nie mamy czasu do stracenia - nie należy zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę.
EnglishWith what you're paying Howard, we'll know everything about Otto Krieg within 24 hours.
Płacimy za to, by dowiedzieć się wszystkiego o Arturze Krieg, w ciągu 24 godzin.
EnglishEverything I'm going to present to you was not in my textbooks when I went to school.
Tego wszystkiego, co zobaczycie nie było w podręcznikach, gdy chodziłem do szkoły.
EnglishBut we cannot be asked to open everything up while Russia is closing everything down.
Ale nie można żądać od nas otwarcia wszystkich rynków, gdy Rosja wszystkie zamyka.
EnglishAbove all, it puts economic and market considerations above everything else.
Przede wszystkim jednak stawia względy gospodarcze i rynkowe ponad wszystkim innym.
EnglishAnother thing that we do within the community is we leave everything very open-ended.
Kolejna rzecz dotycząca naszej społeczności to nienarzucanie niczego, elastyczność.
EnglishPeople became destitute, and many of them lost almost everything they had.
Ludzie zostali bez środków do życia, a wielu z nich straciło prawie cały dobytek..
EnglishEurope must also do everything it can to create a fair commercial environment.
Europa musi także uczynić, co w jej mocy, by stworzyć sprawiedliwe środowisko handlowe.
EnglishThey used everything that they knew -- news groups, Google, Wikipedia, Ask Jeeves, etc.
Użyli wszystkiego, o czym wiedzieli -- usenetu, Google, Wikipedii, Ask Jeeves itd.
EnglishBut he deflected everything away from his ingenuity into working with his landscape.
Ale on umniejszał swoją pomysłowość i zwracał uwagę na współpracę z naturą.
EnglishI regret that I do not have the right to do this, but I do not comment on everything.
Żałuję, że nie mam do tego prawa, ale ja naprawdę nie komentuję wszystkiego.
EnglishI would underscore everything that has been said in that connection so far.
Chętnie podpiszę się pod wszystkim, co dotychczas zostało powiedziane w tej sprawie.