"to excel" translation into Polish

EN

"to excel" in Polish

Context sentences for "to excel" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is actually people that make money and lose money, not Excel spreadsheets.
To przecież ludzie zarabiają pieniądze i tracą pieniądze, a nie arkusze Excela.
EnglishFor still more information about CSV files, open Help in Excel.
Aby uzyskać jeszcze więcej informacji o plikach CSV, otwórz Pomoc w aplikacji Excel.
EnglishNot only do our children cope very well, but they excel in it.
Nasze dzieci nie tylko dają sobie radę, ale osiągają znakomite wyniki.
EnglishAnd I was, yeah, I was fortunately good at sport, and so at least I had something to excel at, at school.
Szczęśliwie, radziłem sobie w sportach i przynajmniej czymś mogłem się szczycić w szkole.
EnglishAnd, although we do work in the financial sector, where Excel is king, we believe in emotional capital.
I choć pracujemy w sektorze finansowym, gdzie króluje Excel, wierzymy w kapitał emocjonalny.
EnglishKnowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
EnglishShalt thou reign, because thou strivest to excel in cedar?
Izali będziesz królował, że mieszkasz między cedrami?
EnglishAs my hand hath found the kingdoms of the idols, whose graven images did excel them of Jerusalem and of Samaria;
Jako ręka moja znalazła królestwa bałwańskie, chociaż bałwany ich większe były, niż w Jeruzalemie i w Samaryi.
English(Applause) I have Excel.
EnglishAnd especially for me, as I sat in my office with my Excel spreadsheet open, waiting for Sudhir to come and deliver to me the latest load of data that he would get from the gang.
Mnie też się udało, bo w biurze, przy Excelu, czekałem sobie na świeże dane z gangu. ~~~ czekałem sobie na świeże dane z gangu.