"to explode" translation into Polish

EN

"to explode" in Polish

EN

to explode [exploded|exploded] {verb}

volume_up
This was the third car bomb to explode in Spain within 24 hours.
Jest to trzecia bomba w samochodzie, która wybuchła w Hiszpanii w ciągu jednej doby.
" Samolot wybuchnie po starcie. "
Ten pieprzony samolot wybuchnie!
Mobile phones could overheat or even explode during the charging process.
Telefony komórkowe mogą ulec przegrzaniu i nawet eksplodować podczas ładowania.
Czy głowa Ci nie eksploduje?
Last Saturday, an article appeared in the Dutch press with an alarming headline: 'Bosnia about to explode'.
Zeszłej soboty w holenderskiej prasie pojawił się artykuł z niepokojącym nagłówkiem. "Bośnia niedługo eksploduje”.
In addition, 10% of these deadly bombs do not explode: they remain in the ground and have the same effect as landmines.
Nadmienię, że 10% tych bomb nie wybucha i pozostaje w ziemi przynosząc taki sam skutek jak miny przeciwpiechotne.

Context sentences for "to explode" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSometimes they just explode before your eyes or come down supersonic.
Niekiedy one po prostu eksplodują przed oczami albo stają się naddźwiękowe.
EnglishThis was the third car bomb to explode in Spain within 24 hours.
Jest to trzecia bomba w samochodzie, która wybuchła w Hiszpanii w ciągu jednej doby.
EnglishI had this image in my mind, when I saw my son's little chair, and I saw it explode up and out.
I jest w stanie wykonać czynność, którą chcę.
EnglishBetween 5 and 40% of the submunitions of cluster bombs do not explode.
EnglishLast Saturday, an article appeared in the Dutch press with an alarming headline: 'Bosnia about to explode'.
Zeszłej soboty w holenderskiej prasie pojawił się artykuł z niepokojącym nagłówkiem. "Bośnia niedługo eksploduje”.
EnglishLet's pull this apart: I'll go ahead and explode it.
Rozsuńmy to. ~~~ Rozłożę to na kawałki.
EnglishIn addition, 10% of these deadly bombs do not explode: they remain in the ground and have the same effect as landmines.
Nadmienię, że 10% tych bomb nie wybucha i pozostaje w ziemi przynosząc taki sam skutek jak miny przeciwpiechotne.
EnglishWithout a doubt the pensions problem at this point is a 'bomb ready to explode', and it will be worse in the future.
Niewątpliwie problem świadczeń emerytalnych jest obecnie "tykającą bombą”, i w przyszłości jeszcze bardziej się pogłębi.
English" This plane will explode on takeoff. "
EnglishThis fucking plane's going to explode!
EnglishWhen conditions are right, we know and see that that innovation is ready to explode in rural Africa, just like anywhere else.
W sprzyjających warunkach doskonale widzimy, że innowacja jest gotowa rozlać się na terenie całej Afryki, tak jak wszędzie indziej.
EnglishDoes this make your head explode?
EnglishThe car's going to explode!
EnglishI saw the plane explode.
EnglishTheir heads explode."
EnglishWe're not trying to get it down to just a few cases, because this disease is like a root fire; it can explode again if you don't snuff it out completely.
Nie chcemy tylko ograniczyć jego występowania do kilku przypadków, ponieważ ta choroba jest jak niedogaszony ogień, w każdej chwili może się rozpalić jeszcze raz.
EnglishUp to 30% of cluster munitions fail to explode and remain on the ground as unexploded bombs, where they later explode when disturbed perhaps by playing children.
Aż do 30 % broni kasetowej nie eksploduje i pozostaje na ziemi w postaci niewybuchów, które eksplodują dopiero, gdy zostaną poruszone przez np. bawiące się dzieci.
English(Laughter) Simplicity -- all of you really would like your Waring Blender in the morning to make whatever a Waring Blender does, but not explode or play Beethoven.
Prostota -- wszystko czego można by chcieć to blender Philipsa o poranku by zrobić cokolwiek, co robi blender Philipsa, oprócz wybuchnięcia lub grania Beethovena.
EnglishThe aim of European Epilepsy Day is to explode the myths and remove the stigmas surrounding a condition that six million people suffer from within the European Union.
Celem Europejskiego Dnia Osób Chorych na Padaczkę jest obalenie mitów i stygmatyzacji towarzyszących chorobie, z powodu której cierpi sześć milionów ludzi w Unii Europejskiej.