"false positive" translation into Polish

EN

"false positive" in Polish

EN false positive
volume_up
{noun}

1. "error"

Similar translations for "false positive" in Polish

false adjective
positive noun
Polish
positive adjective

Context sentences for "false positive" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe use of cefuroxime axetil may be accompanied by a false positive Coombs test.
Stosowanie aksetylu cefuroksymu może być przyczyną fałszywie dodatniego odczynu Coombsa.
EnglishNon-enzymatic methods for glucose determinations in urine may yield false-positive results.
Wyniki oznaczania glukozy w moczu metodami nieenzymatycznymi mogą być fałszywie dodatnie.
EnglishInvestigations The use of cefuroxime axetil may be accompanied by a false positive Coombstest.
Badania Stosowanie aksetylu cefuroksymu może być przyczyną fałszywie dodatniego odczynu Coombsa.
EnglishThe transient false positive reactions could be due to the IgM response by the vaccine.
Przejściowe fałszywie dodatnie reakcje mogą wynikać z reakcji przeciwciał IgM indukowanych przez szczepionkę.
EnglishThe transient false positive reactions may be due to the IgM response to the vaccine.
Przejściowe reakcje fałszywie dodatnie mogą być spowodowane produkcją przeciwciał IgM w odpowiedzi na szczepienie.
EnglishThe transient false positive reactions could be due to the IgM response by the vaccine.
Przejściowe fałszywie dodatnie reakcje mogą być spowodowane przeciwciałami IgM, które powstały po podaniu szczepionki.
EnglishThe transient false positive reactions could be due to the IgM response by the vaccine.
Przejściowe fałszywie dodatnie reakcje mogą być wywołane obecnością przeciwciał IgM, które powstały w odpowiedzi na szczepienie.
EnglishThese transitory false-positive results may be due to IgM production in response to the vaccine.
Przejściowe występowanie fałszywie dodatnich wyników może być spowodowane obecnością przeciwciał IgM wytwarzanych po podaniu szczepionki.
EnglishFalse positive urine cannabinoid test results have been reported in uninfected volunteers who received efavirenz.
U nie zakażonych ochotników przyjmujących efawirenz notowano fałszywie dodatnie wyniki testu na zawartość kannabinolu w moczu.
EnglishFalse positive urine cannabinoid test results have been reported in uninfected volunteers who received efavirenz.
U niezakażonych ochotników przyjmujących efawirenz stwierdzono fałszywie dodatnie wyniki testu wykrywającego kanabinoidy w moczu.
EnglishIn urine glucose tests, nicotinic acid may also give false-positive reactions with cupric sulfate solution (Benedict's reagent).
W testach na obecność glukozy w moczu, kwas nikotynowy może również dawać fałszywe dodatnie odczyny z roztworem siarczanu miedzi (odczynnikiem Benedicta).
EnglishIn the first 1-2 weeks after a dose of Menitorix it is possible that urine tests to detect Hib infection could give the wrong (false positive) results.
W ciągu pierwszych 1 do 2 tygodni po podaniu szczepionki Menitorix mogą wystąpić fałszywie dodatnie wyniki w badaniu moczu wykrywającym zakażenie Hib.
EnglishWell, if you think that the rustle in the grass is a dangerous predator and it turns out it's just the wind, you've made an error in cognition, made a Type I error, false positive.
Jeśli myślisz, że szelest w trawie oznacza niebezpiecznego drapieżnika, a okaże się, że jest to tylko wiatr, będzie to jedynie błąd poznawczy, błąd pierwszego rodzaju, alfa-błąd.