"farewell" translation into Polish

EN

"farewell" in Polish

EN farewell
volume_up
{noun}

[…] Herbstfeste (an allusion to the November revolution) celebrates the farewell to GDR literature.
[…] Herbstfeste (jesienne uroczystości, oddźwięk listopadowych rewolucji) świętują pożegnanie z literaturą NRD.
A farewell is a time for reflection on the past and the present, but it is also an opportunity to reflect about the future.
Pożegnanie to nie tylko czas na refleksje na temat przeszłości i teraźniejszości, lecz także okazja do zastanowienia się nad przyszłością.
Farewell event for outgoing President Willem F. Duisenberg on 22 October 2003.President Duisenberg shaking hands with his successor Jean-Claude Trichet.
.: uroczyste pożegnanie prezesa Willema F. Duisenberga.Na zdjęciu: prezes Duisenberg ściska dłoń swojemu następcy Jean-Claude’owi Trichetowi.

Synonyms (English) for "farewell":

farewell

Context sentences for "farewell" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishVice-President Christian Noyer with a farewell present at the end of his term of office in May 2002
Maj 2002 r.: wiceprezes Christian Noyer z prezentem pożegnalnym na koniec kadencji.
EnglishIn the course of his long farewell from Basel, he staged Grillparzer’s "The Golden Fleece" at the end of 2005.
Żegnając się powoli z Bazyleą, wyreżyserował pod koniec 2005 roku „Złote runo” Grillparzera.
EnglishAnd another also said, I will follow thee, Lord; but first suffer me to bid farewell to them that are at my house.
Rzekł też i drugi: Pójdę za tobą, Panie
EnglishFrom left to right: Sieglinde Issing, Otmar Issing, Jean-Claude Trichet and Jürgen Stark at the farewell event on 29 May 2006
Od lewej: Sieglinde Issing, Otmar Issing, Jean-Claude Trichet i Jürgen Stark podczas uroczystości pożegnalnych 29 maja 2006 r.
EnglishFinally, brethren, farewell.
EnglishAt his farewell reception on 17 May 2004, Executive Board member Eugenio Domingo Solans welcomes his successor, José Manuel González-Páramo.
Podczas uroczystości pożegnalnej 17 maja 2004 r. członek Zarządu Eugenio Domingo Solans wita swojego następcę José Manuela Gonzáleza-Páramo.
EnglishPresident Duisenberg handing over the bell used at the Governing Council meetings at his farewell event on 22 October 2003 to Jean-Claude Trichet
22 października 2003 r.: prezes Duisenberg uroczyście przekazuje Jean-Claude’owi Trichetowi dzwonek używany na posiedzeniach Rady Prezesów.
EnglishFarewell of Executive Board member Tommaso Padoa-Schioppa on 24 May 2005From left to right: Ms Barbara Spinelli, Tommaso Padoa-Schioppa, Jean-Claude Trichet
Członek Zarządu Tommaso Padoa-Schioppa na uroczystości pożegnalnej 24 maja 2005 r.Od lewej: Barbara Spinelli, Tommaso Padoa-Schioppa, Jean-Claude Trichet.
EnglishLet me start by with a farewell letter written by a 14-year-old boy, Robert Reinhard, in 1943 before his deportation to Auschwitz from a German children's home.
Pragnę zacząć od listu pożegnalnego napisanego przez 14-letniego chłopca, Roberta Reinharda, w 1943 roku, przed wywiezieniem go do Auschwitz z niemieckiego domu dziecka.