"father" translation into Polish

EN

"father" in Polish

EN father
volume_up
{noun}

father (also: Sr, sire)
Salma the father of Beth-lehem, Hareph the father of Beth-gader.
Salma, ojciec Betlehemczyków, Charef, ojciec Betgaderczyków.
And Kish was the father of Saul; and Ner the father of Abner was the son of Abiel.
Bo Cys był ojciec Saula, a Ner ojciec Abnera, syn Abijela.
I wanted to know who my father was, who was the father she had known.
Chciałam wiedzieć kim był mój ojciec, kim był ojciec, którego ona znała.
father (also: old man)
volume_up
stary {m} [pej.]
Until that day comes, I stand for my father who tried to shoot the Nazis with an old gun.
Zanim nadejdzie ten dzień, utożsamiam się z moim ojcem, który strzelał do nazistów ze starej strzelby.
And Jaclyn overheard her father talking to an old man about how he was about to sell her for the cows.
Jaclyn usłyszała, jak jej ojciec rozmawiał z pewnym starszym mężczyzną o tym, że chce ją sprzedać za krowy.
And Jephthah said unto the elders of Gilead, Did not ye hate me, and drive me out of my father's house?
Ale Jefte odpowiedział starszym Galaad: Izażeście wy mnie nie mieli w nienawiści, i wygnaliście mię z domu ojca mego?
father (also: priest, clergyman)

Context sentences for "father" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd now I have sent a skilful man, endued with understanding, of Huram my father's,
Posłałem ci tedy męża mądrego, i umiejętnego, i roztropnego, Chirama Abijego.
EnglishAnd Pharaoh said, Go up, and bury thy father, according as he made thee swear.
Potem rzekł Bóg: Niech będzie rozpostarcie, w pośrodku wód, a niech dzieli wody od wód.
EnglishIn this particular case letters to Father Christmas will get us nowhere.
W tym szczególnym przypadku listy do Świętego Mikołaja zaprowadzą nas donikąd.
EnglishAnd he said unto them, When ye pray, say, Father, Hallowed be thy name.
I rzekł im: Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech
EnglishAnd he that smiteth his father, or his mother, shall be surely put to death.
I rozkazał król Egipski babom Hebrejskim, z których imię jednej Zefora, a imię drugiej Fua;
EnglishShe was 11 years old; her parents had both died from AIDS, her mother and then her father.
Miała 11 lat, jej rodzice umarli na AIDS. ~~~ Miała 11 lat, jej rodzice umarli na AIDS.
EnglishAnd Shema begat Raham, the father of Jorkeam; and Rekem begat Shammai.
A Semma spłodził Rahama, syna Jerkaamowego, a Rechem spłodził Sammajego.
EnglishThe father leans over, grabs him like this and gives him ugly face.
Kiedy nachylasz się do dziecka lub szczeniaka i mówisz: "Co ty wyrabiasz?!
EnglishThe 'Chicago Boys' in your Commission cannot come riding up again behind Father Christmas!
"Chłopcy z Chicago” w pańskiej Komisji nie mogą ponownie schować się za Świętym Mikołajem!
EnglishA father of the fatherless, and a judge of the widows, Is God in his holy habitation.
Śpiewajcie Bogu, śpiewajcie psalmy imieniowi jego; gotujcie drogę temu, który jeździ na obłokach.
Englishif you are male and wish to father a child, as Arava can cause birth defects in new born infants.
mężczyźni powinni zostać poinformowani o ryzyku wystąpienia wad wrodzonych u dziecka.
EnglishMen being treated with dexrazoxane are advised not to father a child during and up to three
zaleca się, by mężczyźni otrzymujący deksrazoksan stosowali antykoncepcję w trakcie leczenia
EnglishYou should not father a child up to 6 months after treatment with LITAK.
Nie należy planować poczęcia dziecka przez sześć miesięcy po zakończeniu leczenia lekiem LITAK.
EnglishHoly Father, keep them in thy name which thou hast given me, that they may be one, even as we [are].
Ojcze święty, zachowaj je w imieniu twojem, któreś mi dał, aby byli jedno, jako i my.
EnglishDidn't you hear my father say not to even step into the house?
Nie słyszałeś jak mój tata powiedział... że masz się nie zbliżać do domu?
EnglishAnd Shechem spake unto his father Hamor, saying, Get me this damsel to wife.
I widział Bóg światłość, że była dobra; i uczynił Bóg rozdział między światłością i między ciemnością.
EnglishAnd ye know that will all my power I have served your father.
Potem rzekł Bóg: Niech będzie rozpostarcie, w pośrodku wód, a niech dzieli wody od wód.
EnglishHe shall cry unto me, Thou art my Father, My God, and the rock of my salvation.
I położę na morzu rękę jego i na rzekach prawicę jego.
EnglishThis report therefore rather resembles a list that a child might send to Father Christmas.
Przedmiotowe sprawozdanie zatem przypomina raczej list pisany przez dziecko do Świętego Mikołaja.
EnglishAnd Moses' father-in-law said unto him, The thing that thou doest is not good.
Ale baby one bały się Boga, i nie czyniły, jako im rozkazał król Egipski, ale żywo zachowywały chłopiątka.