"fervently" translation into Polish

EN

"fervently" in Polish

EN fervently
volume_up
{adverb}

Thus, to end my speech, I fervently express my wish for a strong, majority-endorsed message to be sent from this House to the Council.
Na koniec mojego wystąpienia wyrażam zatem gorące życzenie, aby obecny Parlament skierował do Rady wyraźny sygnał, znajdujący poparcie większości.
It is a victory for the European Parliament and it is also a victory for all of us who fervently support European cooperation and everything it stands for.
To również zwycięstwo Parlamentu Europejskiego i zwycięstwo tych wszystkich spośród nas, którzy gorąco popierają europejską współpracę i wszystko co się z nią wiąże.
However, I am now even more concerned about this development, given that these plans have been taken up and are fervently supported by the European Commission as well.
Teraz jednak żywię jeszcze więcej obaw w związku z tym projektem, tym bardziej, że plany te podchwyciła i żarliwie popiera również Komisja.
fervently (also: avidly, eagerly, heartily)
We must fight fervently to eradicate the prejudice against these people.
Musimy z zapałem walczyć o to, by wykorzenić uprzedzenia wobec tych ludzi.

Synonyms (English) for "fervently":

fervently
fervent

Context sentences for "fervently" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is about fighting fervently for a policy that represents a key market for us in Europe.
Tu chodzi o żarliwą walkę o politykę dotyczącą kluczowego dla nas rynku europejskiego.
EnglishI therefore fervently support the van den Burg and Dǎianu report.
Dlatego z pełnym entuzjazmem popieram sprawozdanie pani poseł van den Burg i pana posła Dǎianu.
EnglishI fervently hope that the French Presidency will support this proposal for an amendment of the 1999 recommendation.
Mam głęboką nadzieję, że prezydencja francuska poprze tę propozycję poprawki do zalecenia z 1999 r.
EnglishThus, to end my speech, I fervently express my wish for a strong, majority-endorsed message to be sent from this House to the Council.
Na koniec mojego wystąpienia wyrażam zatem gorące życzenie, aby obecny Parlament skierował do Rady wyraźny sygnał, znajdujący poparcie większości.