EN fetching
volume_up
{adjective}

Synonyms (English) for "fetching":

fetching
fetch

Context sentences for "fetching" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI mean the world where women and children spend 40 billion hours a year fetching water.
Mam na myśli świat, w którym kobiety i dzieci spędzają 40 miliardów godzin rocznie, przynosząc wodę.
EnglishThe program that does the fetching is calledGooglebot (also known as a robot, bot, or spider).
Odpowiedzialna za te czynności aplikacja to Googlebot (zwana także robotem, botem lub pająkiem).
EnglishThat's as if the entire workforce of the State of California worked full time for a year doing nothing but fetching water.
To tak, jakby cała siła robocza stanu Kalifornia pracowała na pełnym etacie przez rok i nie robiła nic, tylko przynosiła wodę.
EnglishThere are three ways to move your mail from another account to Google Mail: forwarding mail, importing mail, and fetching mail.
Wiadomości z innego konta można przenieść do Google Maila na trzy sposoby: przekazując je dalej, importując oraz pobierając.
EnglishIt comes in a fetching chrome.
EnglishAlso, given that oil is now fetching approximately EUR 110 per barrel, we can see that turf is now a very valuable economic resource for the individuals concerned.
Ponadto ze względu na cenę baryłki ropy, dochodzącą obecnie do 110 euro, możemy zauważyć, że dla zainteresowanych osób torf jest obecnie bardzo cennym zasobem gospodarczym.

Other dictionary words