EN filibuster
volume_up
{noun}

1. politics

Germany's filibustering in terms of speeding up the procedure to increase and restructure the borrowing fund is having an economic knock-on effect on Greece and Ireland.
Obstrukcja parlamentarna Niemiec w sprawie przyspieszenia procedury zwiększenia i restrukturyzacji funduszu pożyczkowego przyczyniła się do efektu domina w gospodarce Grecji i Irlandii.

Synonyms (English) for "filibuster":

filibuster