"film-coated tablet" translation into Polish

EN

"film-coated tablet" in Polish

EN film-coated tablet
volume_up
{noun}

film-coated tablet (also: coated tablet)
Film-coated tablet Film-coated tablet Film-coated tablet Film-coated tablet
Tabletka powlekana Tabletka powlekana Tabletka powlekana Tabletka powlekana
Capsule, hard Capsule, hard Film-coated tablet Film-coated tablet
Kapsułka, twarda Kapsułka, twarda Tabletka powlekana Tabletka powlekana
Capsule, hard Capsule, hard Film-coated tablet Film-coated tablet
Postać farmaceutyczna Kapsułka, twarda Kapsułka, twarda Tabletka powlekana Tabletka powlekana

Similar translations for "film-coated tablet" in Polish

film noun
film adjective
Polish
to film verb
Polish
coated adjective
to coat verb
coat noun
tablet noun

Context sentences for "film-coated tablet" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe patient should take one 10 mg film-coated tablet (10 mg) per day for 7 days.
Pacjent powinien zażywać jedną tabletkę powlekaną 10 mg (10 mg) na dobę przez 7 dni.
English< Capsule > < Film-coated tablet > < Tablet > < Granules > < Coated tablet >
< Kapsułki > < Tabletki powlekane > < Tabletki > < Granulki > < Tabletki drażowane >
EnglishYellowish to ochre and triangular film-coated tablet, imprinted with ZBO on one side.
Tabletki powlekane barwy żółtawej lub ochry, trójkątne, na jednej stronie napis ZBO.
EnglishFilm-coated tablet Film-coated tablet Film-coated tablet Film-coated tablet
tabletki powlekane tabletki powlekane tabletki powlekane tabletki powlekane
EnglishRISPERDAL and associated names (see Annex I) 0.5 mg film-coated tablet
Rispolept i nazwy produktów związanych (patrz Aneks I) 0, 5 mg tabletki powlekane
EnglishThe patient should take one 10 mg film-coated tablet per day for 7 days.
Pacjent powinien zażywać jedną tabletkę powlekaną 10 mg na dobę przez 7 dni.
EnglishThe patient should take one 15 mg film-coated tablet per day for 7 days.
Pacjent powinien zażywać jedną tabletkę powlekaną 15 mg na dobę przez 7 dni.
EnglishThe patient should take one 5 mg film-coated tablet per day for 7 days.
Pacjent powinien zażywać jedną tabletkę powlekaną 5 mg na dobę przez 7 dni.
EnglishThe active substance is capecitabine (150 mg per film-coated tablet).
Substancją czynną jest kapecytabina (150 mg w jednej tabletce powlekanej).
EnglishThe active substance is capecitabine (500 mg per film-coated tablet).
Substancją czynną jest kapecytabina (500 mg w jednej tabletce powlekanej).
Englishfilm-coated tablet oral suspension oral suspension solution for infusion solution for infusion
tabletki powlekane zawiesina zawiesina roztwór do infuzji roztwór do infuzji
EnglishThe active substance is tolcapone (100 mg in each film- coated tablet)
Substancją czynną jest tolkapon (100 mg w każdej tabletce powlekanej).
EnglishThe active substance is tolcapone (200 mg in each film- coated tablet)
Substancją czynną jest tolkapon (200 mg w każdej tabletce powlekanej).
EnglishFilm-coated tablet Film-coated tablet Film-coated tablet Film-coated tablet Film-coated tablet
blister (Aclar / PCW/ alu) w zewnętrznym opakowaniu tekturowym uszczelnionym na gorąco
EnglishThe patient should take one and a half 10 mg film-coated tablet (15 mg) per day for 7 days.
Pacjent powinien zażywać jedną i pół tabletki powlekanej 10 mg (15 mg) na dobę przez 7 dni.
EnglishEach { PRODUCT NAME } 20 mg film-coated tablet contains 65.61 mg lactose monohydrate.
Atorwastatyna jest metabolizowana przez cytochrom P- 450 3A4.
EnglishWhite to slightly yellowish, oval film-coated tablet, imprinted with “ LDT” on one side.
Owalne tabletki powlekane w kolorze od białego do żółtawego, z napisem „ LDT ” po jednej stronie.
Englishfilm-coated tablet film-coated tablet film-coated tablet solution for infusion solution for infusion
tabletki powlekane tabletki powlekane tabletki powlekane roztwór do infuzji
EnglishOne film-coated tablet contains 5 mg ivabradine (equivalent to 5.390 mg ivabradine hydrochloride)
Każda tabletka zawiera 5 mg iwabradyny (co odpowiada 5, 390 mg chlorowodorku iwabradyny).
English< Tablet > < Coated tablet > < Film-coated tablet > < Oral solution > < Oral suspension >
< Tabletki > < Tabletki drażowane > < Tabletki powlekane > < Roztwór doustny > < Zawiesina doustna >