"film director" translation into Polish

EN

"film director" in Polish

EN film director
volume_up
{noun}

film director (also: director, stage-manager)
At that moment, it was as if a film director called for a set change.
~~~ W tym momencie zdało się, że reżyser zarządził zmianę dekoracji na filmowym planie.
Danish cinema has gained international recognition thanks largely to the experimental film director Lars von Trier.
Kino duńskie rozsławił przede wszystkim nowatorski reżyser Lars von Trier.
And we went to Lagos to meet Bond Emeruwa, a wonderful, talented film director who is with us tonight.
W Lagos spotkaliśmy się z Bondem Emeruwa, wspaniałym i utalentowanym reżyserem, który jest dziś tutaj.
film director

Synonyms (English) for "film director":

film director
English

Similar translations for "film director" in Polish

film noun
film adjective
Polish
to film verb
Polish
director noun

Context sentences for "film director" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd we went to Lagos to meet Bond Emeruwa, a wonderful, talented film director who is with us tonight.
W Lagos spotkaliśmy się z Bondem Emeruwa, wspaniałym i utalentowanym reżyserem, który jest dziś tutaj.
EnglishI once had the honour of presenting the Andrzej Wajda film prize to the director Andreas Dresen and of making a speech to mark the occasion.
Kiedyś miałem zaszczyt wręczenia reżyserowi Andreasowi Dresenowi nagrodę filmową Andrzeja Wajdy i wygłoszenia przemówienia z tej okazji.