"finger" translation into Polish

EN

"finger" in Polish

PL

EN finger
volume_up
{noun}

finger (also: digit, toe)
Finger, finger, finger, finger, finger, finger, finger, finger. ~~~ OK.
Palec, palec, palec, palec, palec, palec, palec, palec.
Pink, finger, finger, finger, finger, finger, finger, finger.
Różowa, palec, palec, palec, palec, palec, palec, palec, palec.
Finger, finger, finger, finger, finger, finger, finger, finger.
Palec, palec, palec, palec, palec, palec, palec, palec.

Synonyms (English) for "finger":

finger

Context sentences for "finger" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOnce again, therefore, this is not a time for pointing the finger at Italy.
Ponownie chcę więc podkreślić, że to nie jest moment, aby grozić Włochom palcem.
EnglishIt was a scandal, and a scandal that no one has put their finger on or identified.
Był to skandal i to skandal, którego nikt nie wskazał palcem, ani nie zidentyfikował.
EnglishI do not like the idea of databases, I do not like the idea of finger-printing.
Nie podoba mi się pomysł baz danych, nie podoba mi się pomysł pobierania odcisków palców.
EnglishBut if I by the finger of God cast out demons, then is the kingdom of God come upon you.
Ale jeźliż ja palcem Bożym wyganiam dyjabły, zaisteć przyszło do was królestwo Boże.
EnglishIt is very difficult at this time to put a finger on EU policy with regard to Belarus.
Bardzo trudno określić w tej chwili politykę Unii Europejskiej w stosunku do Białorusi.
EnglishThere is still a long way to go, but Parliament will keep its finger on the pulse.
Wciąż do tego daleko, lecz Parlament będzie trzymał rękę na pulsie.
EnglishI do not wish to point the finger of accusation at any specific organisation.
Nie chcę oskarżająco wskazywać palcem żadnej konkretnej organizacji.
EnglishI was exhausted, and I was also disillusioned in a way I couldn't quite put my finger on.
Byłem przemęczony, i rozczarowany w sposób, którego nie mogłem zrozumieć.
EnglishLibya did nothing, while the European countries stood around pointing the finger at one another.
Libia nie zrobiła nić, natomiast kraje europejskie wytykały się wzajemnie palcami.
EnglishIt’s a toy; it’s called a "finger blaster." ~~~ And I forgot to bring one up with me.
Nazywa się "finger blaster." I zapomniałem wziąć jednego na scenę.
EnglishTracleer reduces the number of new finger ulcers that appear.
Tracleer zmniejsza liczbę pojawiających się nowych owrzodzeń na opuszkach palców.
EnglishIf we go down this route, then the entire issue will simply be put on the long finger indefinitely.
Jeśli podążymy w tym kierunku, cała sprawa będzie się ciągnąć w nieskończoność.
EnglishUsing your index finger, push back the coloured needle protection device towards the syringe.
Palcem wskazującym odepchnąć w stronę strzykawki kolorową nakładkę zabezpieczającą igłę.
EnglishUsing your index finger, push back the coloured needle protection device towards the syringe.
Palcem wskazującym odepchnąć kolorową nakładkę zabezpieczającą igłę w kierunku strzykawki
EnglishThe police don't lift a finger ' cause they're scared of the press... who are afraid of the NGOs.
Policja nawet nie ruszy palcem, ponieważ boją się prasy... która z kolei boi się NGO.
EnglishTo feel the raised print, run your finger over it or scratch it gently with your fingernail.
Wypukły nadruk można wyczuć, przesuwając po nim opuszką palca lub lekko skrobiąc paznokciem.
EnglishWe cannot, of course, point an accusing finger only at Turkey.
Nie możemy oczywiście pokazywać oskarżycielsko palcem samej tylko Turcji.
EnglishApply Panretin to your KS lesions using a clean finger.
Panretin żel należy nakładać na zmiany skórne powstałe wskutek KS czystym palcem.
EnglishThe question is, who should the criticism be directed at, where should we point the finger?
Powstaje pytanie, do kogo powinna zostać skierowana krytyka, na kogo powinniśmy wskazać palcem?
EnglishOnce again, we must point the finger at China as the main supporter of the Government in Khartoum.
Jeszcze raz musimy pogrozić palcem Chinom jako głównemu sprzymierzeńcowi rządu w Chartumie.