EN flash
volume_up
{noun}

flash (also: glint, shine, gleam)
And you can see here that the flash of light has exactly the same effect.
Jak widzicie, błysk światła daje ten sam efekt.
And I hope what you are able to see is actually a flash of light.
Mam nadzieję, że to co zauważycie to błysk światła.
And the animal's going to hear a tone -- and a flash of light occurred there.
Zwierzę usłyszy dźwięk -- pojawia się tu błysk światła.
flash
flash
flash (also: flicker)
There're going to be times when someone makes one expression while masking another that just kind of leaks through in a flash.
Często kłamcy robią miny mające zamaskować inne, które jednak pojawiają się na mgnienie oka.
Besides, I can quite imagine bank deposits being frozen before the fact is divulged, or the money would be on the other side of the world in a flash.
Poza tym, mogę wyobrazić sobie zamrożenie depozytów bankowych zanim ten fakt zostanie ujawniony, bo w przeciwnym wypadku pieniądze znajdą się w mgnieniu oka po drugiej stronie globu.
flash (also: stroke)
volume_up
przebłysk {m} [fig.]
flash (also: flashgun)
In fact, if you flash them with a camera they catch on fire.
Właściwie to jeśli naświetlimy je lampą błyskową to staną w ogniu.
flash

Context sentences for "flash" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow, usually when I mention suspended animation, people will flash me the Vulcan sign and laugh.
Zwykle gdy o tym wspomnę, ludzie pokazują mi gesty ze StarTreka i śmieją się.
EnglishThis is now flash-forward to the point in time where I've been discharged by the health system.
Teraz przenosimy się w przyszłość, do momentu, kiedy zostaję wypisany z systemu zdrowotnego.
EnglishWhat happens is, they burn into flash memory the software, and then test them for a few hours.
Tutaj wgrywa się oprogramowanie do pamięci flash, a potem testuje laptopa przez kilka godzin.
EnglishDid you think that was a bicycle when I showed it to you at the first flash?
Myślicie, że kiedy obraz mignął to widzieliście rower?
EnglishAccording to Eurostat’s flash estimate, it stood at +0.6% in November, up from -0.1% in October.
Według wstępnych szacunków Eurostatu w listopadzie wyniosła +0,6%, wobec -0,1% w październiku.
EnglishWe have the kind of the flash of insight, the stroke of insight, we have epiphanies, we have "eureka!"
Mamy "przebłyski" "uderzenia" "wizje" i momenty "Eureka!", mamy "oświecenia", nieprawdaż?
EnglishAnd the same tone is going to play, and the light is going to flash again.
Zabrzmi ten sam dźwięk, a światło znowu się zaświeci.
EnglishSuch an approach would literally, in a flash of light, overcome many of the obstacles to discovery.
Przy takim podejściu moglibyśmy dosłownie błyskiem pokonać wiele przeszkód na drodze do odkrycia.
EnglishMost of the proposals need not be discussed at all, so it is nothing more than a flash in the pan.
Większości propozycji nie trzeba w ogóle omawiać, gdyż nie są niczym innym jak tylko słomianym zapałem.
EnglishThey flash up into my memory, just like Google for pictures.
Pojawiają się mi w pamięci, jak w wyszukiwarce obrazków.
EnglishAnd know this... that we can make them... and their flags and their anthems and their governments... disappear in a flash!
Wiedz, że jesteśmy w stanie... w jednej chwili unicestwić ich flagi, hymny i rządy!
EnglishFlash forward: 1960, 24 percent child mortality has dropped to 6.5 percent today.
Wracając do teraźniejszości, 24 procentowa śmiertelność wśród dzieci z 1960 roku zmalała do 6.5 procent na dzień dzisiejszy.
EnglishIf after upgrading to Flash, you're still unable to play the videos please continue troubleshooting...
Problemy z filmami możesz też zgłaszać, kopiując informacje debugowania i zamieszczając je na naszym forum.
EnglishThe question is: what is the Commission going to do to ensure that this initiative is more than a mere flash in the pan?
Pytanie brzmi następująco: co uczyni Komisja, by zagwarantować trwały wpływ tej inicjatywy?
EnglishFlash-forward to the next year and "The Book of Awesome" has now been number one on the bestseller list for 20 straight weeks.
Rok później: "Księga Wspaniałości" utrzymała się na liście bestselerów przez 20 tygodni.
EnglishEuro area annual HICP inflation was 2.4% in July 2012, according to Eurostat’s flash estimate, unchanged from the previous month.
Według szybkich szacunków Eurostatu roczna inflacja HICP w strefie euro w lipcu 2012 r.
EnglishRecharge in a flash with this portable headset that offers exceptional design and superior sound.
Ładowanie w okamgnieniu tego przenośnego zestawu słuchawkowego, który oferuje wyjątkową konstrukcję i doskonałą jakość dźwięku.
EnglishTo request and display Google ads, Flash players must meet the following basic requirements:
Aby można było zgłosić żądanie reklam Google i je wyświetlać, odtwarzacze wideo Flash muszą spełniać poniższe podstawowe wymagania:.
EnglishIt's going to be in Flash.
To druga generacja, będzie we Flash'u.
English[3] Flash Eurobarometer 2002, 2003 and 2004.
[3] Wstępne dane Eurobarometru 2002, 2003 i 2004.