EN flip
volume_up
{noun}

flip (also: fillip, flick)
flip (also: fillip, flick)
flip (also: cast, group, part, stage)
And it got it 50 percent of the time -- which is exactly what you'd expect with a coin flip model.
Czyli tyle, ile można oczekiwać od próby rzutu monetą.
At the bottom right you see a robot performing a 360 degree flip in less than half a second.
U dołu po prawej stronie mamy robota wykonującego przewrót o 360 stopni w mniej niż pół sekundy.
flip (also: flick, snap)

Context sentences for "flip" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishVials of glass Type I with bromobutyl rubber stopper and aluminium flip-off seal.
Fiolki ze szkła typu I z korkiem z gumy bromobutylowej i alumniowym kapslem.
EnglishThe closure consists of a siliconised butyl stopper with a tamper proof flip-off cap.
Zamknięcie składa się z silikonowego korka z butylu z zakrywką zabezpieczającą.
EnglishRemove flip-top from the vial and wipe the top with a 70% alcohol swab.
Usunąć kapturek z fiolki i przetrzeć wierzch wacikiem zwilżonym 70 % alkoholem.
EnglishAnd of course, the ambiguous figures that seem to flip-flop back and forth.
I oczywiście, wieloznaczne figury, które wyglądają jakby się przewracały w te i we wte.
EnglishAll I need now is to flip on another beam, and the bottom beam is me talking, right?
Wystarczy, że włączę drugą wiązkę i ta niższa wiązka to mój głos, tak?
EnglishIf using a new vial, flip off the plastic protective cap, but do not remove the stopper.
W przypadku stosowania nowej fiolki, zdjąć plastikową osłonkę, lecz nie wyjmować korka.
Englishml Type 1 glass vial with an elastomeric stopper and aluminium seal with flip-off cap.
Fiolka 30 ml ze szkła typu 1 z elastomerową zatyczką i aluminiowym kapslem typu flip- off.
EnglishSo if I want to see the back side, I can flip and see from behind.
Możemy odwrócić ciało i przyjrzeć się im od tyłu. i przyjrzeć się im od tyłu.
EnglishAnd suddenly it will flip, and start spinning the opposite direction.
I nagle on się odwróci, i zacznie kręcić w odwrotnym kierunku. ~~~ Tak?
EnglishType I glass vial with butyl rubber stopper sealed with an aluminium flip-off seal.
Szklane fiolki Typ I z butylowym, gumowym korkiem zabezpieczony aluminiowym kapslem typu flip- off.
EnglishAnd then we have to flip the image for you to see that it's a set up.
A gdy obrócisz zdjęcie wtedy zrozumiesz, że zdjęcie jest ustawione.
EnglishClear, colourless type I glass vial with a butyl rubber stopper and grey flip-off seal.
Fiolka z przezroczystego, bezbarwnego szkła typu I, z korkiem z kauczuku butylowego i szarym kapslem.
EnglishAnd here's your choice: you can either be risky, in which case I'm going to flip one of these monkey tokens.
Macie taki wybór: albo zaryzykujecie, a wtedy rzucę jedną z tych małpich monet.
EnglishThe closure consists of a siliconised butyl stopper with a tamper proof flip-off cap.
Zamknięcie fiolki stanowi silikonowany korek polibutylowy z zabezpieczającym kapslem ze zrywalną częścią.
EnglishThe Paxene 30 mg vial is a 5 ml clear glass (type I) vial fitted with a flip-off cap.
Fiolka Paxene 30 mg stanowi fiolkę 5 ml ze szkła przezroczystego (typ I) wyposażoną w nakrywkę zamykającą.
EnglishClear, colourless type I glass vial with a butyl rubber stopper and blue flip-off seal.
Fiolka z przezroczystego, bezbarwnego szkła typu I, z korkiem z kauczuku butylowego i niebieskim kapslem.
EnglishThe Paxene 100 mg vial is a 20 ml clear glass (type I) vial fitted with a flip-off cap
Fiolka Paxene 100 mg stanowi fiolkę 20 ml ze szkła przezroczystego (typ I) wyposażoną w nakrywkę zamykającą.
Englishwith a little control there on the dial, ~~~ and I can sort of watch it flip around.
W ten sposób mógłbym zmieniać stabilność, przestawiając ten wskaźnik, a potem patrzeć na to, jak punkt skacze.
EnglishType I glass vial with chlorobutyl rubber stopper sealed with an aluminium flip-off seal.
Szklane fiolki Typ I z chlorobutylowym, gumowym korkiem zabezpieczony aluminiowym kapslem typu flip- off.
EnglishThe Paxene 150 mg vial is a 30 ml clear glass (type I) vial fitted with a flip-off cap.
Fiolka Paxene 150 mg stanowi fiolkę 30 ml ze szkła przezroczystego (typ I) wyposażoną w nakrywkę zamykającą.