"to flip off" translation into Polish

EN

"to flip off" in Polish

EN to flip off
volume_up
{verb}

1. slang

pokazać środkowy palec

2. other

to flip off
volume_up
wyłączyć {vb} (gwałtownie)

Similar translations for "to flip off" in Polish

flip noun
flip adjective
to flip verb
off noun
Polish
off adjective
off adverb
off preposition
Polish

Context sentences for "to flip off" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishVials of glass Type I with bromobutyl rubber stopper and aluminium flip-off seal.
Fiolki ze szkła typu I z korkiem z gumy bromobutylowej i alumniowym kapslem.
EnglishThe closure consists of a siliconised butyl stopper with a tamper proof flip-off cap.
Zamknięcie składa się z silikonowego korka z butylu z zakrywką zabezpieczającą.
EnglishIf using a new vial, flip off the plastic protective cap, but do not remove the stopper.
W przypadku stosowania nowej fiolki, zdjąć plastikową osłonkę, lecz nie wyjmować korka.
Englishml Type 1 glass vial with an elastomeric stopper and aluminium seal with flip-off cap.
Fiolka 30 ml ze szkła typu 1 z elastomerową zatyczką i aluminiowym kapslem typu flip- off.
EnglishType I glass vial with butyl rubber stopper sealed with an aluminium flip-off seal.
Szklane fiolki Typ I z butylowym, gumowym korkiem zabezpieczony aluminiowym kapslem typu flip- off.
EnglishClear, colourless type I glass vial with a butyl rubber stopper and grey flip-off seal.
Fiolka z przezroczystego, bezbarwnego szkła typu I, z korkiem z kauczuku butylowego i szarym kapslem.
EnglishThe closure consists of a siliconised butyl stopper with a tamper proof flip-off cap.
Zamknięcie fiolki stanowi silikonowany korek polibutylowy z zabezpieczającym kapslem ze zrywalną częścią.
EnglishThe Paxene 30 mg vial is a 5 ml clear glass (type I) vial fitted with a flip-off cap.
Fiolka Paxene 30 mg stanowi fiolkę 5 ml ze szkła przezroczystego (typ I) wyposażoną w nakrywkę zamykającą.
EnglishClear, colourless type I glass vial with a butyl rubber stopper and blue flip-off seal.
Fiolka z przezroczystego, bezbarwnego szkła typu I, z korkiem z kauczuku butylowego i niebieskim kapslem.
EnglishThe Paxene 100 mg vial is a 20 ml clear glass (type I) vial fitted with a flip-off cap
Fiolka Paxene 100 mg stanowi fiolkę 20 ml ze szkła przezroczystego (typ I) wyposażoną w nakrywkę zamykającą.
EnglishType I glass vial with chlorobutyl rubber stopper sealed with an aluminium flip-off seal.
Szklane fiolki Typ I z chlorobutylowym, gumowym korkiem zabezpieczony aluminiowym kapslem typu flip- off.
EnglishThe Paxene 150 mg vial is a 30 ml clear glass (type I) vial fitted with a flip-off cap.
Fiolka Paxene 150 mg stanowi fiolkę 30 ml ze szkła przezroczystego (typ I) wyposażoną w nakrywkę zamykającą.
EnglishThe Paxene 300 mg vial is a 50 ml clear glass (type I) vial fitted with a flip-off cap.
Fiolka Paxene 300 mg stanowi fiolkę 50 ml ze szkła przezroczystego (typ I) wyposażoną w nakrywkę zamykającą.
Englishml clear glass Type I vial with a transparent colourless flip-off cap.
Fiolka o objętości 7 ml z przezroczystego szkła typu I z przezroczystym, bezbarwnym zdejmowanym wieczkiem.
Englishml clear glass Type I vial with a transparent colourless flip-off cap.
Fiolka o objętości 15 ml z przezroczystego szkła typu I z przezroczystym, bezbarwnym zdejmowanym wieczkiem.
EnglishIU of powder in a vial (type 1 glass) with a stopper (chlorobutyl) and a flip-off seal (aluminium).
j. m. proszku w fiolce (szkło typu 1) z korkiem (chlorobutyl) i kapslem typu flip- off (aluminium).
EnglishSingle-use vial (type I glass) with an elastomeric stopper, aluminium seal and flip-off plastic cap.
Fiolka jednorazowa (szkło typu I) z korkiem z elastomeru, aluminiowym kapslem i plastikową osłonką.
EnglishRemove the yellow flip-off cap to expose the central portion of the rubber stopper of the parecoxib 20 mg vial.
Usunąć żółtą nasadkę, odsłaniając środkową część gumowego korka fiolki 20 mg parekoksybu.
EnglishThe Type I glass vial is closed with a grey butyl rubber stopper with a green flip-off seal.
Fiolka ze szkła Typu I jest zamknięta szarym korkiem z gumy butylowej zabezpieczonym zieloną zrywaną plombą.
Englishml type I glass vial with rubber stopper (bromobutyl) and flip-off aluminium cap.
Fiolka szklana typu I o pojemności 10 ml z korkiem gumowym (z gumy bromobutylowej) oraz zdejmowaną zatyczką aluminiową.