EN to flip over
volume_up
{verb}

1. general

to flip over
volume_up
przerzucać {ipf. v.} (kartki)

2. "toss"

to flip over (also: to drop out, to dump, to flip, to give up)
to flip over (also: to cast, to fling, to flip, to sling)
volume_up
rzucać {ipf. v.}
to flip over (also: to flip, to send, to throw, to toss)
to flip over (also: to flip, to jounce)
volume_up
podrzucać {ipf. v.}

3. "pages"

to flip over (also: to flip, to overturn, to tip, to topple)

4. "vehicle, plane"

to flip over (also: to do somersaults)
to flip over

Similar translations for "to flip over" in Polish

flip noun
flip adjective
to flip verb
over adverb
Polish
over preposition

Context sentences for "to flip over" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLet's move on, and flip over to the next chapter, and that's what this conference is all about -- the next chapter.
Przejdźmy do następnego rozdziału, bo o tym jest ta konferencja - o przyszłości.
EnglishLike a six, if you flip it over it looks like a nine.
To tak jak szóstka - jeśli się ją obróci, to wygląda jak dziewiątka.
EnglishAnd that may not sound very intuitive, but let me flip over to something else you know about, and that's computers.
I być może nie brzmi to zbyt intuicyjnie, lecz porównajmy to do czegoś, o czym macie pojecie, czyli komputerów.
EnglishWhen you zoom in, they've got, you know, weak jaws that flip over their heads and some of their noses get punched out, but it's pretty good.
Zbliżenie pokazuje żuchwy wiszące nad głowami, Zbliżenie pokazuje żuchwy wiszące nad głowami, połamane nosy, ale ogólnie jest dobrze.
EnglishThe robot has local intelligence: it can flip itself over, can get itself into communication range, can go upstairs by itself, et cetera.
Robot ma pewną inteligencję: może odwrócić się do góry nogami, poszukać miejsca z dobrym zasięgiem, może wjeżdżać po schodach i tak dalej.
EnglishSo, this is actually a key to happiness for me, is to just remember when I came over here, the car didn't flip over, and I didn't trip coming up the stairs.
Właściwie jest to dla mnie klucz do bycia szczęśliwym, pamiętać o tym, że jestem tutaj ponieważ mój samochód nie dachował i nie spadłem ze schodów.
Englishml type I glass vial, with bromobutyl rubber stopper and flip-off aluminium over seal, containing 0.5 ml of solution (0.70 ml including overfill).
Fiolki o pojemności 2 ml ze szkła typu I, zamknięte gumowym, bromobutylowym korkiem i aluminiowym kapturkiem typu „ flip- off ”, zawierające 0, 5 ml roztworu (0, 70 ml z nadmiarem).