EN

flutter {noun}

volume_up
1. general
flutter (also: flap, flitter)
AV block, atrial fibrillation / flutter, ventricular tachycardia /
często: zaburzenia rytmu serca (np. bloki przedsionkowo- komorowe, migotanie / trzepotanie
Atrial fibrillation and flutter are very common conditions, particularly in people over 65 years of age.
Migotanie i trzepotanie przedsionków występują bardzo często, szczególnie u osób w wieku powyżej 65 lat.
Not known: myocardial infarction, ventricular dysfunction, pericarditis, cardiac flutter, extrasystoles.
Częstość nieznana: zawał mięśnia sercowego, dysfunkcja komór serca, zapalenie osierdzia, trzepotanie komór lub przedsionków, skurcze dodatkowe.
2. electronics
3. aviation

Context sentences for "flutter" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishMULTAQ was to be used to treat patients with atrial fibrillation or atrial flutter.
MULTAQ miał być stosowany w leczeniu pacjentów z migotaniem i trzepotaniem przedsionków.
EnglishThe studies examined how long it took for atrial fibrillation or flutter to return.
W badaniach oceniano, po jakim czasie dochodzi do nawrotu migotania lub trzepotania przedsionków.
EnglishAV block, atrial fibrillation / flutter, ventricular tachycardia /
często: zaburzenia rytmu serca (np. bloki przedsionkowo- komorowe, migotanie / trzepotanie
EnglishThe rainy ones fall down as if they're in a rainstorm, and the snowy ones kind of flutter to the ground.
Zebrane w dni deszczowe spadają niczym ulewa a te z dni śnieżnych delikatnie spływają na ziemię.
EnglishAtrial fibrillation and flutter are very common conditions, particularly in people over 65 years of age.
Migotanie i trzepotanie przedsionków występują bardzo często, szczególnie u osób w wieku powyżej 65 lat.
EnglishSo the sunny ones swirl around, the cloudy ones float along, the rainy ones fall down, and the snowy ones flutter to the ground.
Słoneczne wirują w koło, pochmurne dryfują w poprzek, deszczowe spadają w dół, a śnieżne powoli osuwają się na ziemię.
EnglishNot known: myocardial infarction, ventricular dysfunction, pericarditis, cardiac flutter, extrasystoles.
Częstość nieznana: zawał mięśnia sercowego, dysfunkcja komór serca, zapalenie osierdzia, trzepotanie komór lub przedsionków, skurcze dodatkowe.
EnglishAtrial fibrillation and atrial flutter are caused by problems in the conduction of electrical impulses in the upper chambers of the heart (atria).
Migotanie i trzepotanie przedsionków jest spowodowane nieprawidłowym przewodzeniem impulsów elektrycznych w górnych jamach serca (przedsionkach).
EnglishAll of the patients had had atrial fibrillation or flutter at least once in the past three months but had a normal heart rhythm at the start of the study.
U wszystkich pacjentów co najmniej raz w okresie ostatnich trzech miesięcy wystąpiło migotanie lub trzepotanie przedsionków, lecz w chwili rozpoczęcia badania rytm ich serca był prawidłowy.