EN folded
volume_up
{adjective}

volume_up
złożony {adj. m}
You can see there the wings folded up just along the side of the plane.
Widzimy skrzydła złożone wzdłuż boków samolotu.

Context sentences for "folded" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd once you've folded it into a paper airplane, I want you to take some anthrax --
A kiedy już złożycie z tego papierowy samolot, weźcie trochę wąglika...
English(Laughter) Who folded that thing up there, and why? (Laughter) Some people get carried away.
(Śmiech) Kto to złożył i po co? ~~~ (Śmiech) Niektórzy naprawdę przesadzają.
EnglishIt's not folded, that's a photograph and it's cut on the diagonal.
Nie jest zgięty, to fotografia, a on jest przecięty po przekątnej.
EnglishThe Belanette blister is glued in a carton which is subsequently folded to a wallet configuration.
Do portfela zawierającego blister dołączana jest ulotka dla pacjenta.
EnglishThe Yasminelle blister is glued in a carton which is subsequently folded to a wallet configuration.
Do portfela zawierającego blister dołączana jest ulotka dla pacjenta.
EnglishIt is shameful and disgraceful that we are waiting with our arms folded.
To wstyd i hańba, że czekamy z założonymi rękoma.
EnglishYou can see there the wings folded up just along the side of the plane.
Widzimy skrzydła złożone wzdłuż boków samolotu.
EnglishHe took a piece of paper, drew A and B on one side and the other and folded them together so where A and B touched.
Wziął kartkę papieru, zaznaczył na jej końcach A i B i zgiął ją tak, że A i B się dotykały.
EnglishThis is a letter of the alphabet that's been folded just once.
To jest litera alfabetu, którą złożono tylko raz.
English(Laughter) Every time I look at this piece, I always wonder if my mom's whispering to my dad, "He finally folded his laundry."
(Śmiech) Zawsze jak patrze na ten fragment, zastanawiam się czy mama szeptała do taty "Wreszcie poskładał ubrania."
EnglishThat poster is not folded.
EnglishAlzheimer’s disease starts when a protein that should be folded up properly misfolds into a kind of demented origami.
Choroba Alzheimera pojawia się gdy białko, które powinno być odpowiednio sfałdowane, zaczyna się zwijać nieprawidłowo i przybiera formę zniekształconego origami.
EnglishThe impact of these actions is clear: when they failed to receive loans from the banks on time, small and medium-sized businesses folded en masse.
Skutek tych działań jest oczywisty: po nieudanych próbach otrzymania na czas kredytów bankowych, małe i średnie przedsiębiorstwa masowo upadały.
EnglishThe majority of our functional brain is distributed over the outer surface layer of the brain, and to increase the area that's available for mental capacity, the brain surface is highly folded.
Większość naszej funkcjonalnej części mózgu rozmieszczona jest na powierzchni zewnętrznej warstwy mózgu.
EnglishI refer here to a case that is well known in Poland, of a baker whose business folded because he was required to pay taxes on bread he gave to poor people.
Nawiązuję tu do znanego z Polski przykładu doprowadzania do bankructwa piekarza wolontariusza, który został obciążony podatkami za chleb darowany ubogim.
EnglishAnd it was discovered, and WHO endorses this, that a clean cotton garment folded eight times over, can reduce bacteria up to 80 percent from water sieved through.
Odkryto, a Światowa Organizacja Zdrowia to potwierdza, iż czysta bawełniana odzież złożona osiem razy, może zredukować do 80 procent bakterii w przelewanej przez nią wodzie.