"to force in" translation into Polish

EN

"to force in" in Polish

EN to force in
volume_up
{verb}

to force in (also: to cram, to push, to stick, to stuff)
to force in (also: to cram, to poke, to push, to stick)
volume_up
wpychać {ipf. v.}

Similar translations for "to force in" in Polish

force noun
to force verb
in preposition
in-
Polish

Context sentences for "to force in" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere were two glimmers of light when the Treaty of Lisbon entered into force.
Gdy traktat lizboński wchodził w życie, dawało się dostrzec dwa promyki nadziei.
English(LT) The crisis must force each one of us to change our behaviour and thinking.
(LT) Kryzys powinien zmusić każdego z nas do zmiany zachowania i sposobu myślenia.
EnglishThe programme will be implemented after the Treaty of Lisbon comes into force.
Przedmiotowy program będzie realizowany po wejściu w życie traktatu lizbońskiego.
EnglishThis entered into force in August 2007 and will be implemented by 31 March 2009.
Dyrektywa weszła w życie w sierpniu 2007 r. i zostanie wdrożona do 31 marca 2009 r.
EnglishSince the law has not yet entered into force, no such proposal has been tabled.
Ponieważ ta ustawa nie weszła jeszcze w życie, nie przedstawiono takiej propozycji.
EnglishThe directive currently in force certainly represented a first step along the way.
Niewątpliwie pierwszym krokiem w tym kierunku była obowiązująca obecnie dyrektywa.
EnglishThis simple fact is symbolically illustrative of the type of regime in force there.
Już samo to symbolicznie pokazuje, z jakim rodzajem reżimu mamy tam do czynienia.
EnglishIt would be good to have a task force but it would be even better without it.
Powołanie grupy zadaniowej byłoby słuszne, ale jeszcze lepiej będzie bez niej.
EnglishThe Treaty reinforcing the budgetary powers of the Parliament enters into force.
Wejście w życie traktatu rozszerzającego uprawnienia budżetowe Parlamentu.
EnglishThere can be no more enlargements until the Lisbon Treaty comes into force.
Do czasu wejścia w życie traktatu lizbońskiego nie może być kolejnych rozszerzeń.
EnglishThe increase in online gambling is not a force of nature that advances inexorably.
Wzrost skali gier hazardowych on-line to nie żywioł, który narasta niepowstrzymanie.
EnglishThe people who supported it were the Air Force, which meant that it was all secret.
CI, którzy go wspierali, byli z Air Force, co znaczy, że wszystko było tajne.
EnglishBecause, at the end of the day, it could, if necessary by force, get its own way.
Ponieważ w każdej chwili mógł, w razie konieczności używając siły, postawić na swoim.
EnglishYour attempt to force broadcasting onto the defensive has failed, Commissioner.
Próba zepchnięcia nadawców na pozycję obronną się nie udała, pani komisarz.
EnglishThe EEC-ACP Convention, signed in Lomé on February 28, 1975, enters into force.
Wejście w życie Konwencji EWG-AKP podpisanej w Lome dnia 28 lutego 1975 r.
EnglishI do not have the slightest doubt that the Lisbon Treaty will soon come into force.
Nie mam najmniejszych wątpliwości, że już wkrótce traktat z Lizbony wejdzie w życie.
EnglishAnd so, every technology is sort of a creative force looking for the right job.
I tak, każda technologia jest rodzajem twórczej siły szukającej odpowiedniego zadania.
EnglishIt should not be the EU's task to force countries to use more pesticides.
Zadaniem UE nie powinno być zmuszanie krajów do większego stosowania pestycydów.
EnglishIn particular we must bring China and India on board to force the change.
Aby wymusić zmiany, musimy w szczególności mieć po naszej stronie Chiny i Indie..
EnglishYou cannot force scientists to produce findings within a particular timeframe.
Nie może pani zmusić naukowców do uzyskania wyników w konkretnym terminie.