EN gag
volume_up
{noun}

1. general

gag
Assessment of long term urinary GAG excretion patterns
Długookresowa ocena schematów eliminacji glukozoaminoglikanów (GAG) z moczem
Other measures (urinary GAG, antibodies) are assessed more frequently.
Inne wskaźniki (GAG w moczu, przeciwciała) będą oceniane częściej.
GAG results approached the normal range for age in the Naglazyme treatment group.
Wyniki GAG były zbliżone do prawidłowego zakresu dla wieku w grupie leczonej preparatem Naglazyme.
gag (also: jest, joke, prank, pun)
The store, actually -- even though we started out as just a gag -- the store actually made money.
Chociaż założony dla żartu, zaczął przynosić zyski.
gag (also: humor, jest, joke, pun)
gag (also: hoax, hunk, piece, spoof)
gag (also: joke, wisecrack, one-liner)

2. "piece of cloth"

gag
This is quite clearly a gag on the free media in Belarus, on independent public opinion and on a nascent civil society.
Ewidentnie jest to knebel dla wolnych mediów w tym państwie, dla niezależnej opinii publicznej, dla rodzącego się społeczeństwa obywatelskiego.

3. "dentistry"

gag
volume_up
rozwieracz {m} (szczęk)

Synonyms (English) for "gag":

gag

Synonyms (Polish) for "gag":

gag

Context sentences for "gag" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf you don't like a food, especially if you're a child, you gag.
Jeśli nie lubisz jedzenia, szczególnie jak jesteś dzieckiem, krztusisz się.
EnglishAnd the gag is that, of course, these aren't just running through the market.
I najlepsze jest to, że one od tak nie śmigają sobie po rynku.
EnglishThe store, actually -- even though we started out as just a gag -- the store actually made money.
Chociaż założony dla żartu, zaczął przynosić zyski.
EnglishDid the Council gag us during the procedure?
Czy to Rada zakneblowała nam usta w toku procedury?
EnglishThat we gag him so he doesn't talk?
EnglishThe recently passed law on extremism can easily be used to gag independent journalists and political opponents.
Ostatnio przyjęta ustawa o ekstremizmie może z łatwością zostać wykorzystana do zamknięcia ust niezależnym dziennikarzom i przeciwnikom politycznym.
Englishto put a gag over sb’s mouth
EnglishThank you, Mr Borghezio; I think, or rather, I deduce from your decision to gag yourself that we have reached the end of your speech.
Dziękuje panu, panie pośle Borghezio. Myślę, a raczej wnioskuję z pańskiej decyzji dotyczącej zakneblowania ust, że zakończył pan swoje wystąpienie.

Other dictionary words