"gait" translation into Polish

EN

"gait" in Polish

PL

EN gait
volume_up
{noun}

gait (also: tread, pace)
Also falling and gait abnormalities are potential undesirable effects.
Do potencjalnych działań niepożądanych należą też upadki i nieprawidłowy chód.
Nervous System Disorders: abnormal gait, dysphonia, insomnia, somnolence
Zaburzenia układu nerwowego: nieprawidłowy chód, dysfonia, bezsenność, senność
So, it tries to adapt its gait to successfully cross over these kind of things.
Próbuje dostosować swój chód.
gait (also: footfall, pace, step, stride)

Synonyms (English) for "gait":

gait
English

Context sentences for "gait" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFeeling abnormal Feeling cold Thirst Malaise Feeling hot Gait disturbance
Złe samopoczucie Uczucie zimna Pragnienie Zmęczenie Uczucie gorąca Zaburzenia chodu
EnglishOne has one that actually walks with a surprisingly human-like gait, that's built out of molecules.
Jest np. taki, który, choć zbudowany z molekuł, porusza się zupełnie jak człowiek.
EnglishIt moves in a gait that an insect uses, and here it is going on the treadmill.
Chodzi podobnie do owadów, a tutaj porusza się po bieżni.
EnglishHemiplegia, ataxia, coordination abnormal, gait abnormal, hyperesthesia, sensory disturbance
Porażenie połowicze, ataksja, zaburzenia koordynacji, zaburzenia
EnglishMigraine Disturbed coordination Gait disturbance Olfactory nerve disorders Intracranial hypertension
Migrena Zaburzenia koordynacji Zakłócenia chodu Zaburzenia węchu
EnglishMigraine Disturbed coordination Gait disturbance Olfactory nerve disorders Intracranial hypertension
Migrena Zaburzenia koordynacji Zakłócenia chodu Zaburzenia węchu Nadciśnienie wewnątrzczaszk owe
EnglishHemiplegia, ataxia, coordination abnormal, gait abnormal, hyperesthesia, sensory disturbance
Porażenie połowicze, ataksja, zaburzenia koordynacji, zaburzenia chodzenia, nadwrażliwość na dotyk, zaburzenia czucia
Englishperipheral or generalized oedema, abnormal gait, asthenia, pain, malaise, flu syndrome
uczucie zmęczenia, gorączka obrzęki obwodowe lub uogólnione, zaburzenia chodu, osłabienie, ból, złe samopoczucie, zespół grypowy
EnglishAs you probably know, it's very difficult to predict what the outcome of an operation is if you try and correct the gait.
Jak pewnie wiecie, bardzo trudno jest przewidzieć wynik operacji służących leczeniu zaburzeń chodu.
EnglishMigraine Disturbed coordination Gait disturbance Olfactory nerve disorders Intracranial hypertension
Migrena Zaburzenia koordynacji Zakłócenia chodu Zaburzenia węchu Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe Zniekształcone widzenie kolorów
EnglishMalaise Feeling hot Gait disturbance
Nadciśnienie tętnicze Przełom nadciśnieniowy
EnglishVery Common: gait abnormal, asthenia
Bardzo częste: zaburzenia chodu, osłabienie
EnglishWe developed our adaptive gait planner.
Rozwinęliśmy inteligentny model chodu.
EnglishFatigue and asthenia Gait abnormality
Męczliwość i astenia Zaburzenia chodu
EnglishGait disturbance Feeling cold
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:
EnglishGait disturbance Feeling cold
EnglishGait disturbance Feeling cold
EnglishGait disturbance Feeling cold
EnglishAM: ... ice-skating gait.
EnglishGait disturbance*