EN gear
volume_up
{noun}

1. general

That little gear there switches back and forth to change direction.
Tą małą przekładnią można zmieniać kierunek.

2. automotive

gear
Whereas now, second gear -- it's like Africa had first gear, now they go into second gear.
Afryka była na pierwszym biegu, teraz przechodzi do drugiego.
Now is the time to move up a gear in our response to the crisis.
Nadszedł czas "wrzucenia kolejnego biegu” w reakcji na kryzys.
Today, this solidarity works, but it has to be more effective and we have to be able to move up a gear.
Obecnie ta solidarność działa, ale powinna być skuteczniejsza, a my powinniśmy być w stanie wrzucić kolejny bieg.

3. colloquial

gear (also: clobber, stuff)
volume_up
manele {f pl} [coll.]
gear
volume_up
ciuchy {f pl} [coll.]

Context sentences for "gear" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTime to move up a gear - Creating a Europe of entrepreneurship and growth (vote)
Czas na przyspieszenie - Tworzenie Europy przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego (głosowanie)
EnglishIt has been like a well-oiled, efficient machine - and yet it never got into gear.
Działała jak dobrze naoliwiona, sprawna maszyna, a jednak nigdy nie podjęła rzeczywistych działań.
EnglishIf the negotiations allow, the Commission is happy to move things up a gear; this is quite clear.
Jeśli negocjacje to umożliwią, Komisja, rzecz jasna, będzie rada przyspieszyć sprawy.
EnglishWe actually managed to drown two million dollars' worth of camera gear.
Zatopiliśmy wtedy sprzęt filmowy o wartości dwóch milionów dolarów.
EnglishAnd there are just three things you need for this thing to kick into gear.
A potrzeba tylko trzech czynników, żeby to wszystko działało.
EnglishMillions of tons of discarded fishing nets, gear that continues to kill.
Miliony ton porzuconych sieci rybackich, które nadal zabijają.
EnglishWhereas now, second gear -- it's like Africa had first gear, now they go into second gear.
Afryka była na pierwszym biegu, teraz przechodzi do drugiego.
EnglishI'll show you the advanced technologies we use at the New York Times to test this gear.
Zademonstruję teraz zaawansowaną technologię, którą używamy do przetestowania takich rzeczy w redakcji.
EnglishWe have to go in with protective suits and breathing gear, and 30 parts per million of H2S will kill you.
Śmiertelna dawka siarkowodoru to 30 części na milion, tam średnia to kilkaset na milion.
EnglishNow is the time to move up a gear in our response to the crisis.
Nadszedł czas "wrzucenia kolejnego biegu” w reakcji na kryzys.
EnglishTo view sync progress, click the gear icon in the upper right of your browser window.
W celu wyświetlenia postępu synchronizacji kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu okna przeglądarki.
EnglishNow we're scanning about 15,000 books a month, and it's starting to gear up another factor of two from there.
Teraz skanujemy około 15 000 książek miesięcznie i szykuje się podwojenie tych wyników.
EnglishSo we need to apply strict controls to the type of gear being used in these deep-water fisheries.
Zatem musimy zastosować surowe kontrole sprzętu wykorzystywanego w tego rodzaju połowach głębinowych.
EnglishCurrently there is talk of depths and fishing gear.
Obecnie toczy się dyskusja na temat głębokości i narzędzi połowowych.
EnglishAnother Member referred to the selectivity of fishing gear.
Inny poseł odniósł się do selektywności narzędzi połowowych.
EnglishAlso, it is sensible and right that we should reward the use of more selective fishing gear.
Ponadto, wynagradzanie stosowania bardziej selektywnych narzędzi połowowych jest praktyką rozsądną i właściwą.
EnglishJabra BT5020 - Best Buy, Sunday Times InGear, UK
JABRA BT5020 - Najlepszy zakup, Sunday Times InGear, Wielka Brytania
EnglishToday the private financial participation is 60% and 80% for gear and engine replacement respectively.
Obecnie finansowy wkład własny wynosi 60% i 80%, odpowiednio w odniesieniu do wymiany sprzętu i silnika.
EnglishI wanted it all -- home office, sit down dinner for 10, room for guests, and all my kite surfing gear.
Chciałem tam mieć wszystko: biuro, stół na 10 osób, pokój gościnny i miejsce na sprzęt do kite surfingu.
English. - We need to gear the EU budget for the 21st century.
na piśmie - Musimy dostroić budżet UE do XXI w.