"generically" translation into Polish

EN

"generically" in Polish

PL

EN generically
volume_up
{adjective}

generically (also: across-the-board, common, general, generic)
volume_up
ogólny {adj. m}

Synonyms (English) for "generic":

generic

Context sentences for "generically" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Commission tends to refer to cleanly propelled vehicles generically.
Komisja odnosi się rodzajowo do czystych ekologicznie pojazdów.
EnglishI've called this vehicle, generically, a volantor, after the Latin word "volant," meaning, to fly in a light, nimble manner.
Nazwałem ten pojazd, ogólnie, helikop -- volantorem, z Łacińskiego słowa "volant" oznaczającego, zwinny, lekki i szybki lot.
EnglishThis is a very sensitive area and more and more our citizens are questioning the 'liberty' - to use the word generically - being removed from them.
Jest to bardzo delikatny obszar, a nasi obywatele w coraz większym stopniu kwestionują to, że "wolność” - że użyję tego rodzaju słowa - jest im odbierana.