EN generously
volume_up
{adverb}

generously
volume_up
obfity {adv.}
generously
We are all very happy that the EU has generously come to the aid of a Member State in difficulty.
Wszyscy cieszymy się bardzo, że Unia Europejska szczodrze pomogła państwu członkowskiemu w potrzebie.
The European Union must encourage their efforts: generously, free of ideological stereotypes, openly and with sympathy.
Unia Europejska powinna popierać ich wysiłki - szczodrze, bez stereotypów ideologicznych, otwarcie i solidaryzując się z nimi.
generously (also: amply)
volume_up
hojnie {adv.}
(HU) Mr President, I would like to thank you for allotting time so generously.
Dziękuję za tak hojnie udzielony mi czas.
Clearly, the Republic of Ireland already is very generously provided for and should count itself lucky to hold 12 seats.
Wyraźnie widać, że Republika Irlandii już teraz jest hojnie reprezentowana i powinna cieszyć się, że ma aż dwanaście miejsc w Parlamencie.
It was someone's birthday, and they had very kindly smuggled some heroin into jail, and he was very generously sharing it out with all of his colleagues.
Bardzo hojnie dzielił się nią ze swoimi kolegami. ~~~ Ustawili się w kolejce, wszystkie ćpuny w rzędzie.
generously
Who was supervising the mortgage brokers as they lent so generously to households that would never be capable of repaying?
Kto nadzorował brokerów hipotecznych wspaniałomyślnie udzielających pożyczek gospodarstwom domowym, które nigdy nie będą w stanie ich spłacić?
Alisa was very generously in the process of giving birth to our first child -- (AV: Thank you.) -- and I was there with a catcher's mitt.
Alisa wspaniałomyślnie rodziła właśnie nasze pierwsze dziecko -- (AV: Dziękuję.) ~~~ -- a ja czekałem jak baseballista na podanie piłki.
They don't have access to the same information that we do, and when we generously share that information with them, they're going to see the light and come on over to our team.
Nie mają dostępu do tych samych informacji, co my więc wspaniałomyślnie dzielimi się z nimi tym, co wiemy, zaczynają rozumieć i przechodzą na naszą stronę.

Synonyms (English) for "generously":

generously

Context sentences for "generously" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe rapporteur has therefore generously chosen an approach that takes this into account.
Sprawozdawczyni zdecydowała się na szczęście uwzględnić te kwestie w analizie.
EnglishWith its asymmetrical design, inclined facades and generously proportioned windows, it forms the design lead-in to the high-rise looming behind.
Jego asymetryczna forma, pochyłe elewacje i ogromne okna korespondują z widniejącym z tyłu wysokościowcem.
EnglishGlobal solidarity and concrete assistance, generously provided, are the right and dutiful response of the international community.
Ogólnoświatowa solidarność i obficie świadczona konkretna pomoc są słuszną i pełną oddania odpowiedzią społeczności międzynarodowej.
EnglishSolidarity, also, because the trade concessions generously granted by the Commission to the WTO are in danger of dealing a fatal blow to this agricultural sector in our ACP partner countries.
Solidarność również dlatego, że hojne przyznawanie przez Komisję koncesji handlowych na rzecz WTO grozi załamaniem tego sektora rolnictwa w państwach partnerskich AKP.