"genetically engineered" translation into Polish

EN

"genetically engineered" in Polish

EN genetically engineered
volume_up
{adjective}

Similar translations for "genetically engineered" in Polish

genet noun
Polish
genetic adjective
to engineer verb

Context sentences for "genetically engineered" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFirst, there's genetically engineered seeds and organisms.
W laboratoriach manipuluje się nasionami aby stworzyć coś co jest sprzeczne z naturą.
EnglishThere is no area of the government -- not the EPA or the FDA -- that controls genetically-engineered pets.
Nie ma departamentu ani instytucji, która kontrolowałby modyfikowanie zwierząt.
EnglishLutropin alfa is produced in genetically engineered Chinese hamster ovary (CHO) cells.
Lutropina alfa jest wytwarzana metodą inżynierii genetycznej w komórkach jajnika chomika chińskiego (CHO).
EnglishFollitropin alfa is made from genetically engineered Chinese Hamster Ovary (CHO) cells.
Folitropina alfa jest wytwarzana przez genetycznie zmodyfikowane komórki jajnika chomika chińskiego (CHO).
EnglishFollitropin alfa is produced in genetically engineered Chinese Hamster Ovary (CHO) cells.
Folitropina alfa jest wytwarzana przez genetycznie zmodyfikowane komórki jajnika chomika chińskiego (ang.
EnglishIt is produced by genetically engineered mammalian cells.
Jest on wytwarzany w genetycznie zmodyfikowanych komórkach ssaków.
EnglishThese are normal mammalian cells genetically engineered with a bioluminescent gene taken out of deep-sea jellyfish.
To są zwyczajne komórki ssaków, z bioluminescencyjnym genem wziętym z głębokomorskiej meduzy.
EnglishSome of you may have read about the FDA's consideration right now of genetically-engineered salmon.
Czytaliście już pewnie o rozważaniach Agencji ds. Żywności i Leków na temat genetycznie zmodyfikowanych łososi.
EnglishGenetically engineered food crops, in my view, as a biologist, have no reason to be controversial.
Moim zdaniem jako biologa, nie ma żadnego powodu, aby genetycznie modyfikowana żywność była tematem kontrowersyjnym.
EnglishHowever, I am clearly opposed to the cultivation of genetically engineered crops in Europe's fields.
Jednakże zdecydowanie sprzeciwiam się uprawie genetycznie modyfikowanych organizmów na gruntach uprawnych w Europie.
EnglishDid you know rats that ate genetically engineered corn had developed signs of liver and kidney toxicity?
Czy wiecie że szczury które żywią się genetycznie zmodyfikowaną kukurydzą cierpią na objawy zatrucia wątroby oraz nerek?
EnglishWe object to genetically engineered food.
Mamy obiekcje co do modyfikowanej genetycznie żywności.
EnglishThese are zebra fish that have been genetically engineered to be yellow, green, red, and they are actually available now in certain states.
Te zostały genetycznie zaprojektowane by być żółte, zielone, czerwone.
EnglishDespite their best efforts, genetically engineered crops are the most rapidly successful agricultural innovation in history.
Mimo ich usilnych starań, genetycznie modyfikowane rośliny uprawne to najskuteczniejsza innowacja rolna w historii.
EnglishIt is obtained from a clone of E. coli, which harbours a genetically engineered plasmid hybrid encompassing an interferon alfa-2b gene from human leukocytes. rod
Aktywność preparatu Viraferon jest wyrażona w jednostkach międzynarodowych (j. m.), przy czym lec
English*produced by a genetically engineered Chinese Hamster Ovary (CHO) cell line conjugated to the chelating agent MX-DTPA
* wytwarzany przez genetycznie zmodyfikowaną linię komórkową jajnika chomika chińskiego (CHO), skoniugowany z czynnikiem chelatującym MX- DTPA
EnglishGONAL-f is a preparation of follicle stimulating hormone produced by genetically engineered Chinese Hamster Ovary (CHO) cells.
Preparat GONAL- f zawiera hormon folikulotropowy, wytwarzany przez zmodyfikowane genetycznie komórki jajnika chomika chińskiego (CHO).
EnglishIt is obtained from a clone of E. coli, which harbours a genetically engineered plasmid hybrid encompassing an interferon alfa-2b gene from human leukocytes.
Uzyskiwany jest ze szczepu E. coli, w który wbudowano zmieniony genetycznie plazmid zawierający gen interferonu alfa- 2b
EnglishIt is obtained from a clone of E. coli, which harbours a genetically engineered plasmid hybrid encompassing an interferon alfa-2b gene from human leukocytes. rod
Uzyskiwany jest ze szczepu E. coli, w który wbudowano zmieniony genetycznie plazmid zawierający gen interferonu alfa- 2b zn
EnglishIt is obtained from a clone of E. coli, which harbours a genetically engineered plasmid hybrid encompassing an interferon alfa-2b gene from human leukocytes.
ie E. coli, w który wbudowano zmieniony genetycznie plazmid zawierający gen interferonu alfa- 2b pochodzący z ludzkich leukocytów.