"geneticist" translation into Polish

EN

"geneticist" in Polish

PL

EN geneticist
volume_up
{noun}

geneticist

Context sentences for "geneticist" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow I'm not a geneticist, so I'm not going to pretend to understand the genetics.
Nie jestem genetykiem i nie zamierzam udawać eksperta.
EnglishI suspect that not everybody in the audience is a geneticist.
Podejrzewam, że na sali nie siedzą sami genetycy.
EnglishAnd so, from that moment on, I wanted to be a geneticist -- understand the gene and, through that, understand life.
I od tego czasu postanowiłem że zostanę genetykiem -- zrozumiem gen i dzięki temu zromumiem życie.
EnglishBut the geneticist Professor Steve Jones describes how Unilever actually did solve this problem -- trial and error, variation and selection.
Ale profesor genetyki, Steve Jones opisuje jak Unilever w rzeczywistości rozwiązał ten problem - próby i błędy, wariacja i selekcja.