"genetics" translation into Polish

EN

"genetics" in Polish

EN genetics
volume_up
{noun}

genetics
That's a rather trivial connection between probability and genetics.
To trywialny związek pomiędzy prawdopodobieństwem i genetyką.
Genetics and bio technology are still an inexact science.
Genetyka i biotechnologie nadal są naukami niedokładnymi.
Genetics has opened the door to the study of human variability.
Badania różnorodności zaczęła genetyka.

Synonyms (English) for "genetics":

genetics
genetic

Context sentences for "genetics" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLater, I would work on evolutionary genetics, and I would work on systems biology.
Potem pracowałem przy genetyce ewolucyjnej i zajmowałem się biologią systemową.
EnglishSo you can actually estimate the population size based on the diversity of the genetics.
Można oszacować rozmiar populacji na podstawie zróżnicowania genetycznego.
EnglishThere are then problems with disease and with genetics being carried over to those offspring.
Ponadto istnieją problemy związane z chorobami i genami przekazywanymi tym młodym.
EnglishThis technology is based on developments in genetics going back a good half-century.
Technologie te opierają się na genetyce sprzed dobrych 50 lat.
EnglishNow I'm not a geneticist, so I'm not going to pretend to understand the genetics.
Nie jestem genetykiem i nie zamierzam udawać eksperta.
EnglishAnd whatever you do, don't read anything about genetics that's published within your lifetime, or something.
Cokolwiek robicie, nie czytajcie nic o genetyce, co opublikowano za waszego życia.
EnglishSo when they looked at the genetics of basking sharks, they found that the diversity was incredibly low.
Okazało się, że żarłacze olbrzymie są mało zróżnicowane genetycznie.
EnglishNow we had an interest in getting tissue samples for genetics because we knew they were very valuable.
Zależało nam, Bardzo chcieliśmy zebrać próbki tkanek do badań, ponieważ wiemy, jakie są cenne.
EnglishThere's a huge amount of information about the genetics just by comparing the genetic similarity.
Olbrzymia ilość informacji o genetyce pochodzi ze zwykłego porównywania pokrewieństwa genetycznego.
EnglishCouldn't do it by conventional genetics, but just scanning it we began to find genes for autism.
Nie dali rady stosując konwencjonalną genetykę ale skanując próbkę zaczęliśmy lokalizować geny autyzmu.
EnglishThis is my little diversion into my real passion, which is genetics.
Z tej dygresji przejdźmy do mojej pasji - genetyki.
EnglishThe other major development is going to be in the area of what can happen in genetics.
Kolejny wielki rozwój czeka genetykę.
EnglishAnd I actually feel at home here, because there's a lot of autism genetics here.
EnglishWell, I understand the genetics and lifestyle part.
Cóż, rozumiem część dotyczącą genetyki i stylu życia.
EnglishThe European Society of Human Genetics is calling on us to reject Amendment 15.
European Society of Human Genetics, europejskie stowarzyszenie na rzecz ochrony ludzkiego genomu, apeluje do nas o odrzucenie poprawki 15.
EnglishMendel, who was supposed to be teaching high-school students, actually, you know, discovered the laws of genetics -- as a hobby, basically.
Mendel, który był nauczycielem w szkole średniej, odkrył prawa genetyki w ramach swojego hobby.
EnglishThere's a much deeper connection, which I don't have time to go into and that is that modern genetics is a really exciting area of science.
Istnieje też głębszy na który nie mamy czasu, a który czyni z genetyki ekscytujące pole do badań.
EnglishThese "why" questions, particularly in genetics and the study of history in general, are always the big ones, the ones that are tough to answer.
Pytania z gatunku "dlaczego", zwłaszcza w genetyce i badaniach historii, są zawsze doniosłe. ~~~ Trudno na nie odpowiedzieć.
EnglishThis gathers together nine European honey bee research groups specialising in honey quality, pathology, genetics and behaviour.
Zgromadził on dziewięć europejskich grup badających pszczoły miodne, specjalizujących się w jakości miodu, patologii, genetyce i zachowaniach.
English(Laughter) So I went to Indiana, which was actually as good as Caltech in genetics, and besides, they had a really good basketball team.
Śmiech Więc udałem się do Indiany która była tak dobra jak Caltech w genetyce, tak na marginesie, mają tam naprawdę dobrą drużynę koszykówki.